Gå til indhold

UFO-medico

UFO-Medico (Udvælgelse af Fælles Områder) er en arbejdsgruppe under RFI. UFO-Medico identificerer egnede og relevante udbudsområder indenfor medicoteknisk udstyr, der med fordel kan udbydes fællesregionalt. Det kan f.eks. være operationsrobotter, CT scannere og MR scannere.

UFO medico arbejder også for større standardisering på området, og hermed øge muligheden for flere fælles udbud. UFO Medico er sammensat af medarbejdere fra hver region, som har stor viden og kendskab til de områder, som gennemgås. UFO-Medico sekretariatsbetjenes af RFI-sekretariatet.

Fællesudbud forstås som udbud, hvor to eller flere regioner deltager, eller ved koordinerede rullende udbud. Ved at få identificeret disse områder er målet at kunne opnå større besparelser ved at samle købekraften på tværs af regionerne. For hvert udbud udpeges en tovholder-region, der har til ansvar at koordinere og gennemføre udbuddet. Udvælgelsen af, hvilken region der skal stå for fællesudbuddet, afhænger bl.a. af, hvilken region der har mest erfaring med udbud af netop denne vare. Regionerne udnytter således hinandens styrker bedst muligt ved, at regionerne kan fokusere på de områder, hvor de står stærkest.