Gå til indhold

Controllergruppen

Controllergruppen er en arbejdsgruppe under RFI, og består af controllere fra alle fem regioner.

Controllergruppen spiller en central rolle for at sikre sammenlignelighed i regionernes indkøbsdata, opgørelsesmetoder og udbudsgrundlag. Formålet med gruppen er at fremme en ensartet leverandørstyring og kontraktopfølgning.

Gruppen bl.a. arbejdet med at skabe en fælles udbudskategorisering, der er essentiel for at kunne koordinere og forbedre udbudsprocesserne fremadrettet. Endvidere har gruppen udarbejdet en fælles Key Performance Indicator (KPI)-håndbog for regionerne, der er med til at sikre ens regnemetoder, når besparelser, kontraktsum, antal udbud m.m. skal sammenholdes på tværs af regionerne, og gruppen står ligeledes for løbende at opdatere håndbogen for at sikre, at den forbliver relevant. Yderligere har Controllergruppen udviklet en standardiseret fremgangsmåde for compliance-analyser, hvilket styrker overholdelsen af regler og standarder inden for regionernes indkøb. Gruppen sekretariatsbetjenes af RFI-sekretariatet.