Gå til indhold

Controllergruppen

Controllergruppen er en arbejdsgruppe under RFI. Medlemmerne er controllere i regionerne.

Controllergruppen har været et højt prioriteret område i det tværregionale samarbejde. Gruppen har til formål at sikre sammenlignelige data, opgørelsesmetoder og udbudsgrundlag på tværs af regionerne. Formålet er at skabe en ensartet leverandørstyring og proces for kontraktopfølgning. Tidligere har gruppen bl.a. arbejdet med at skabe en fælles udbudskategorisering, der er essentiel for at kunne koordinere og følge op på udbud fremadrettet.

En anden proces har været udarbejdelsen af en fælles KPI-håndbog for regionerne, der skal sikre, at regionerne har samme udgangspunkt, når besparelser m.m. skal sammenholdes. Gruppen har også udarbejdet en fælles fremgangsmåde for compliance analyser. Indkøbschef i Region Midtjylland, Birgitte Nelleman, er formand for gruppen, der sekretariatsbetjenes af RFI-sekretariatet.