Gå til indhold

Om Regionernes Fælles Indkøb

De fem regioner køber mere og mere ind i fællesskab. For at understøtte samarbejdet omkring fælles indkøb oprettede regionerne i 2014 Regionernes Fælles Indkøb (RFI). RFI er en samarbejdsmodel, hvor regionerne udfører udbud og indkøb på vegne af hinanden.

De fem danske regioner køber årligt ind for over 30 milliarder kroner. Regionernes indkøb omfatter alt fra hospitals- og operationsudstyr til kontorartikler, fødevarer, ambulancetransport og vinduespudsning. RFI’s formål er at optimere samarbejdet mellem regionerne, herunder at sikre, at flere og flere af disse varer og tjenesteydelser købes ind i fællesskab.

Samarbejde

Samarbejdet i RFI er organiseret gennem en arbejdsdelingsmodel, hvor regionerne i fællesskab udvælger områder til fællesudbud, hvorefter de enkelte udbud gennemføres af én udvalgt region på vegne af de øvrige regioner. Det er medarbejderne i regionernes indkøbsafdelinger, der udfører fællesudbuddene. Herudover samarbejder regionernes indkøbsafdelinger om flere fælles tiltag, som Category Management, forsyningssikkerhed, grønne og bæredygtige krav samt innovative og værdibaserede projekter, som er understøtter fællesudbuddene. 

Understøtte fremdriften

RFI skal understøtte fremdriften i antallet og omfanget af fællesudbud, arbejde med regionernes fælles strategier samt den langsigtede og strategiske planlægning af regionernes indkøbsbehov.

RFI betjenes til dagligt af fire medarbejdere i RFI-sekretariatet og Team indkøb og sygehusbyggeri i Danske Regioner.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Christina Carlsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0266
E cca@regioner.dk
Billede af CCA