Category Management

Category Management (CM) gruppen sekretariatet betjenes af RFI-sekretariatet. Gruppen er sammensat af medarbejdere fra alle regioner og Amgros, som har stor viden og kendskab med CM.

Regionerne arbejder allerede i dag  med CM. En af fordelene ved CM er, at den som metode giver mulighed for en markedsorienteret og strategisk tilgang til udbud. I CM gruppen arbejdes der for at definere en fælles strategisk tilgang til fælles udbud. Gruppen arbejder med to overordnede fokus, som er kategorisering og kategoristyring. Med hensyn til kategorisering arbejder gruppen – med udgangspunkt i Region Hovedstadens kategoritræ – på at definere et fælles kategoritræ, som skal danne udgangspunkt for de enkelte kategorier. Med hensyn til kategorisering arbejder gruppen på at udvikle fælles metoder og skabeloner til udarbejdelse af strategier for de enkelte kategorier.