SKI-arbejdsgruppen

SKI-arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af RFI-sekretariatet. Gruppen er sammensat af medarbejdere fra alle regioner, som har stor viden og kendskab til de områder, som SKI udbyder.

I regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 fremgår det, at regionerne skal undersøge mulighederne for at øge det tværoffentlige samarbejde på indkøbsområdet. Yderligere aftalte Regeringen med Danske Regioner og KL i forbindelse med økonomiaftalerne for 2018 at styrke samarbejdet, og at regionerne i højere grad skal bruge SKI’s forpligtende og frivillige aftaler. Regionerne anvender allerede SKI’s aftaler på mange områder, og der kommer løbende henvendelser fra SKI, som regionerne skal forholde sig til. SKI-arbejdsgruppen skal derfor være med til at sikre en effektiv håndtering af SKI-forhold og spørgsmål.

De overordnede formål med at oprette en SKI-arbejdsgruppe er, at:

  • Bidrage til at styrke samarbejdet om regionernes deltagelse i udbudsprocessen for SKI’s forpligtende og frivillige aftaler
  • Sikre en formaliseret indgang hos regionerne, som kan koordinere SKI-henvendelser med relevante kollegaer
  • Sikre at regionerne bidrager med input til aftaler/kravspecifikationer, herunder også at kvalificere aftaler på regionernes vegne
  • Sikre at alle regioner får samme info/tilbud om aftaler fra SKI