Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020

Regionerne har i foråret 2015 vedtaget en ny fælles strategi for indkøb frem mod 2020

Indkøbspolitikken indeholder seks strategiske målsætninger:

1. Anvendelse af regionernes købekraft for at opnå stordriftsfordele gennem fælles udbud
- 2 milliarder kroner af indkøb skal være dækket af fællesregionale aftaler
- Alle relevante rammeaftaler udbydes med optioner for efterfølgende tilslutning fra de enkelte regioner
- 15 procent gennemsnitlig prisreduktion på fælles udbud
- 80 procent kontraktdækning på vareindkøb

2. Strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser
- 75 procent kontraktdækning på tjenesteydelser
- Standardisering af funktionskrav på minimum 5 udvalgte udbudsområder
- Gennemførsel af minimum 8 fælles udbud af tjenesteydelser

3. Integration af indkøbs- og forsyningslogistikken
- Udarbejdelse af tværregional logistikstrategi gældende frem mod 2020
- Hver region har en logistikstrategi
- Hver region har en strategi for integration mellem indkøb og logistik
- Hver region har implementeret en udbudsproces, som involverer logistikafdelingen

4. Standardisering af kategori- og leverandørstyringen
- Fælles kategoriprofil for strukturering af indkøb af varer og tjenesteydelser i regionerne
- 10 procent nedbringelse af antallet af spotindkøb i den enkelte region
- Minimum 95 procent compliance af indkøb fra brugerne af regionsaftaler

5. Styrkelse af digitale processer for ordreafgivelse til betaling
- 95 procent af alle vareindkøb skal ske gennem indkøbssystemet
- 95 procent digitale ordrer fra de 100 største leverandører
- Ingen manuelle processer til håndtering af vareordrer

6. Målrettet kompetenceudvikling på indkøbsområdet
- Oprettelse af struktureret kompetenceforløn for indkøbsmedarbejdere
- Afholde minimum en årlig fælles indkøbstemadag for alle fem regioner
- Afholde to årlige udbudsjuridiske temadage
- Afholde en årlig temadag for indkøbere i logistikrelaterede emner forbundet med indkøb

 

Læs hele strategien her: Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 (e-pages.dk)