Gå til indhold

Udbud under Regionernes Fælles Indkøb (RFI)

Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for over 40 milliarder kroner. En betydelig del af disse indkøb er udbudspligtige og derfor underlagt en række regelsæt og procedurer. Regionernes Fælles Indkøb (RFI) skal i tæt samarbejde med de regionale indkøbsafdelinger være med til at løfte denne opgave

Regionsudbud.dk rummer indtil videre udelukkende oversigter over fællesudbud. Der arbejdes på, at siden på sigt også vil indeholde oversigter over de mange udbud, som regionerne foretager hver for sig. På regionernes hjemmesider vil man kunne finde nærmere oplysninger om, hvad der udbydes i regionerne.

RFI deltager kun i fælles udbud. For at RFI skal kunne deltage i et udbud, skal mindst en af nedenstående være opfyldt.

Mindst to regioner skal gå sammen om at udbyde et område
Mindst en region og en ekstern partner skal gå sammen om at udbyde et område i fællesskab
RFI vil være en aktiv medspiller og partner i det tværgående offentlige samarbejde. Derfor deltager RFI også gerne i udbud, som andre offentlige myndigheder og institutioner udbyder under forudsætning af, at det giver mening for regionerne at deltage. Ligeledes vil RFI gerne lave udbud på vegne af andre offentlige myndigheder, hvor det giver mening.

Amgros, der er regionernes indkøbsorganisation for lægemidler, varetager tillige fællesudbud for regionerne inden for konkrete udvalgte fagområder.

Følg eller forklar-princippet
RFI kan indgå i alle former for udbud som relaterer sig til vareindkøb og køb af tjenesteydelser i regionerne. Disse omfatter både meget sygehusspecifikke varegrupper og anskaffelser, samt daglige forbrugsvarer. Undtaget herfor er dog medicin, som indkøbes via Amgros.

De regionale indkøbsafdelinger arbejder efter princippet om, at;

”Alle udbudsområder er principielt egnet til fælles udbud.”

Det betyder også, at regioner som fravælger at deltage i et fælles udbud, aktiv skal forholde sig til og forklare dette fravalg.

Firmaer, som overvejer at blive leverandør til regionerne og deltage i de fælles udbud, kan søge nærmere information om hvilke aktuelle og kommende udbud, der er planlagt i regi af RFI i kolonnen til venstre. Her kan også findes en liste over gældende aftaler på gennemførte fælles udbud i regionerne.