Procedurer og processer

Regionerne anvender en fælles procedure og standardmateriale ved gennemførelse af fælles udbud

Regionernes procedure for fælles udbud har til formål at klarlægge processen og beslutningskompetencer ved gennemførsel af fælles udbud, så fælles udbud bliver gennemført efter samme fremgangsmåde og med fokus på god intern kommunikation mellem regionerne.

For at optimere fællesproceduren er der blandt de fem regioner nedsat en netværksgruppe, som løbende vil følge op på forbedringer og optimeringer i forhold til gennemførsel af fælles udbud.

Regionerne anvender et sæt af standardmaterialer, herunder udbudsmateriale og udkast til kontrakt, hvorfor fælles udbud gerne skulle fremstå mere ensartet udadtil. Ligeledes optimeres standardmaterialet løbende i forhold til regionernes politikker, udbudsregler m.m.