Gå til indhold

Tættere offentligt-privat samarbejde er vejen til nye velfærdsløsninger

Danske Regioner, KL og DI vil udvikle samarbejdet mellem virksomheder og den offentlige sektor. Udbudsløsninger skal deles, så de kommer alle borgere til gavn, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner

9. november 2015

Private virksomheder er en vigtig og uundværlig del af løsningen på de udfordringer, den offentlige sektor står over for i fremtiden. Det var der bred enighed om, da parterne diskuterede udfordringer og perspektiver for fremtidens offentlig-private samarbejde på KL, Danske Regioner og DI’s fælles konference i Industriens Hus den 9. november 2015.

Parterne var enige om, at samarbejdet mellem virksomheder og den offentlige sektor skal udvikles, også når det kommer til at levere bedre velfærds- og sundhedsløsninger til borgerne.

- Den offentlige sektor skal levere velfærd inden for stadig strammere økonomiske rammer. Offentligt-privat samarbejde skal ikke bare reducere vores omkostninger med få procenter, men bidrage til at gentænke vores nuværende måde at løse opgaverne på. Det gælder for eksempel på ældreområdet, hvor ny teknologi og nye tilgange til opgaveløsningen kommer til at spille en stadig større rolle i levering af service til de ældre, siger Martin Damm, formand for KL.

Hurtige og bedre løsninger
Og netop fokus på at tænke i helheder var omdrejningspunktet på konferencen.

- Den offentlige sektor skal blive bedre til at dele løsninger på tværs og samarbejde mere om udbud, så de gode løsninger kommer alle borgere i Danmark til gavn. Her er regionernes samarbejde om sporbarhed et glimrende eksempel. Sammen med leverandørerne skal vi i fremtiden kunne levere mere, hurtigere og bedre løsninger, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Hos DI ser man frem til, at alle parter i endnu højere grad end i dag vil bidrage til at udnytte mulighederne i den nye udbudslov med henblik på at fremme gode udbud og reducere de samlede omkostninger til udbud:

- Jeg er glad for, at alle parter har en fælles forståelse for, at de private virksomheder spiller en afgørende rolle i at sikre effektiviseringer og god kvalitet i de ydelser, borgerne får leveret. Ved at styrke samarbejdet mellem det offentlige og virksomhederne yderligere, sikrer vi, at vi får mere kvalitet for skattekronerne, siger Karsten Dybvad, administrerende direktør i DI.