Gå til indhold

Nordiske kriterier for mere bæredygtig emballage

De nordiske kriterier for mere bæredygtig emballage skal få leverandører til sundhedsvæsnet til at bruge mindre mængder emballage til gavn for miljø og klima. Regionerne startede med at bruge emballagekriterierne i 2021. På baggrund af erfaringerne fra de første 2 års brug er kriterierne blevet opdateret.

Leverancer til sundhedsvæsenet ledsages af store mængder emballage. Emballage beskytter, men udgør samtidig en kompleks og omfattende type affald for sundhedsvæsenet, som belaster miljø og klima. I arbejdet for at reducere den belastning har regionerne derfor udviklet en række nordiske kriterier for mere bæredygtig emballage til produkter til sundhedssektoren. 

Kriterierne er udviklet i tæt samarbejde med indkøbsorganisationer på sundhedsområdet i de nordiske lande. De skal indarbejdes som (frivillige) krav til marked og leverandører i forbindelse med relevante udbud, når regionerne fremover køber produkter og varer ind til hospitalerne. Kriterierne skal:

  • Reducere materialeforbruget
  • Øge genanvendelsen
  • Øge anvendelsen af genanvendte eller fornybare materialer

Kriterierne udviklet af regionerne i samarbejde med indkøbsorganisationer på sundhedsområdet i en lang række nordiske lande. Kriterierne er udviklet for at mindske klima- og miljøpåvirkningerne fra emballage, der anvendes i forbindelse med produkter til sundhedssektoren. Kriterierne skal være til gavn for miljøet samt understøtte en omkostningseffektiv forandring i retning af mere klima- og miljømæssig bæredygtig emballage til produkter til sundhedssektoren. Kriterierne skal således understøtte hospitalets arbejde med at reducere miljøpåvirkningen fra deres aktiviteter. 

Emballage-kriterierne består af:

  • En vejledning målrettet udbudsansvarlige i, hvordan kriterierne kan anvendes. Hensigten er, at den udbudsansvarlige med udgangspunkt i en markedsdialog kan afgøre, hvor modent det specifikke marked er, og på den baggrund vælge mellem forskellige niveauer af krav til emballage.
  • Et bibliotek af krav, opdelt på tre niveauer: i) basis ii) avanceret og iii) spydspids. De tre niveauer anvendes alt efter, hvor modent markedet i en given indkøbssituation vurderes at være. Kriterierne er formuleret enten som minimumskrav eller konkurrenceparametre, og koblet med relevante dokumentationskrav
  • Et scoringsværktøj, der kan anvendes konsistent på tværs af leverandører til en enkelt sammenligning af emballagetrykket.

Indsatsen går via ordregivere, leverandører og marked. Den starter med, at indkøbsorganisationerne på sundhedsområdet i forbindelse med udbud/indkøb begynder at stille flere krav til leverandører, når det gælder brug af emballage. Sigtet er, at regionerne ved at stille mere ambitiøse krav og efterspørge færre mængder emballage over tid, vil skubbe marked og leverandører til at skrue ned for mængden af emballage i forbindelse med leverancer.

Opgaven er udfordrende, fordi emballage samtidig udfylder en praktisk funktion, bl.a. at sikre og skærme produkter mod urenheder, bevare et højt hygiejne-niveau og steril profil. Reduktion af emballagemængder må derfor ikke kompromittere produkt- og patientsikkerhed. 

Regionerne startede med at bruge emballagekriterierne i 2021. Efterfølgende er kriterierne blevet anvendt ifm en lang række udbud. De høstede erfaringer herfra – samt den forudgående markedsdialog - har gjort det relevant at opdatere kriterierne. Den opdaterede version findes herunder. 

Hent kriterierne

Hent faktaark om kriterierne

Gå til engelsk website om de nordiske kriterier for mere bæredygtig emballage

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af ORS
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Christina Carlsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0266
E cca@regioner.dk
Billede af CCA
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Anne Mette Ahlers