Gå til indhold

Regionale indkøberdage 2023

Traditionen tro afholder regionernes indkøbsafdelinger d. 5. og 6. oktober 2023 ”regionale indkøberdage”, hvor indkøbere fra de fem regioner og Amgros mødes for at drøfte aktuelle emner.

Over 100 medarbejdere fra regionernes indkøbsafdelinger og Amgros har tilmeldt sig regionale indkøberdage for at videndele og drøfte udfordringer og tendenser indenfor indkøb. Emnerne er mange for som programmet viser, skal deltagerne forbi både fælles kategoristyring, værdibaseret indkøb, bæredygtighed, kontraktstyring og offentlige budgetter og prioriteringer samt mange workshops, hvor deltagerne får mulighed for at dykke ned i emnerne. 

Arrangementet afholdes i Region Syddanmark, og det er Region Syddanmark med Ditte Nicolajsen som tovholder, som i tæt samarbejde med de andre regioner, har sammensat et spændende program for dagene. Programmet kan ses i vedhæftede dokument

Læs mere