Gå til indhold

Etablering af Nordisk samarbejde om indkøb i sundhedssektoren

Nordisk Netværk for Ledende Sygehusindkøbere opgraderer netværket til et mere tæt og konkret nordisk samarbejde om indkøb i sundhedssektoren. I de kommende år vil de fire lande samarbejde om indkøb med projekter inden for bl.a. totaløkonomi, kategoristyring og CSR

28. september 2016

Beslutningen om at igangsætte konkrete samarbejdsprojekter fandt sted på netværkets årlige møde, der i år blev holdt i Tromsø 13.-14. september. Netværket har siden oprettelsen i 2010 primært været forum for erfaringsudveksling men vil fremover være omdrejningspunkt for et tættere samarbejde om fællesnordiske projekter.

På kort sigt gælder dette bl.a. samarbejde om afprøvning af den såkaldte MEAT-model, der er et værktøj til at sammenligne og vurdere anskaffelser af medico-produkter ud fra et totalomkostningsperspektiv. På mellemlangt sigt er planerne, at samarbejdet også vil omfatte projekter om kategoristyring (category management), ensartning af kategorisering på enkelte områder, forbedring af data, koordinering af udbud og et fælles nordisk netværk af udbudsjurister. Der er også allerede erfaringer med at samarbejde omkring CSR ifm. indkøb, som vil blive udbygget.

”Gennem netværket får vi et tæt indblik i udviklingen af indkøbsområdet i de forskellige nordiske lande – og det bliver meget nemmere at dele erfaringer og sammenligne planer, projekter og resultater på tværs af landene. Det er meget værdifuldt at være med, og det viser sig, at vi et meget langt fremme i Danmark sammenliget med vores nordiske kolleger – også når det kommer til at samarbejde nationalt om fællesindkøb, fælles data og fælles processer”, siger indkøbschef i Region Hovedstaden Allan Åge Christensen.