Gå til indhold

Regionerne styrker fællesindkøb med ny organisering

Regionerne styrker nu det fællesindkøb, der foregår på tværs af regionerne. Et udvidet sekretariat skal sikre mere stordrift og flere besparelser. Gennem effektive indkøb kan regionerne frigøre midler til gavn for patientbehandlingen

30. maj 2016

Regionerne har taget endnu et skridt mod et tættere og stærkere samarbejde på indkøbsområdet. Det gælder fra indkøb af operationsudstyr til fødevarer og tjenesteydelser.

Regionernes arbejde med fællesindkøb er organiseret gennem Regionernes Fælles Indkøb, RFI, der nu styrkes og samles i Danske Regioner i et større sekretariat. Målet er flere fællesindkøb på tværs af regionerne, bedre styring af indkøb, effektiviseringer og øgede besparelser, der kan frigive midler til konkrete forbedringer af patientbehandlingen og sygehusvæsenet.

- Regionernes arbejde med at indkøbe i fællesskab er allerede stærkt. Gennem bedre indkøb har vi de sidste år sikret besparelser på over 1,2 mia. kr. årligt, og vi har et mål om en besparelse på yderligere 1 mia. kr. årligt i 2020. Det går vi benhårdt efter at realisere med et endnu tættere og mere forpligtende samarbejde, flere fællesindkøb og en hurtigere fremdrift. Når regionerne køber effektivt ind – både hver for sig og i fællesskab – sikrer vi solide besparelser, så vi kan bruge penge på patienterne i stedet, siger Stephanie Lose , formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde.

Ny 2020-strategi

De fem regioner har i fællesskab lagt en ambitiøs plan for indkøbsområdet i ”Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020”. Med strategien ønsker regionerne at opnå en årlig besparelse på indkøb på 1 mia. kr. i 2020 sammenlignet med 2015. Strategien indebærer opfyldelse af en række konkrete mål i forhold til volumen af fællesindkøb, indkøb af tjenesteydelser, logistik, digitalisering, kategoristyring og kompetenceudvikling.

Danske Regioners bestyrelse godkendte den nye organisering og styrkelsen af RFI-sekretariatet på et bestyrelsesmøde d. 26. maj 2016. Sekretariatet fordobles fra de nuværende to medarbejdere til fire, der fra efteråret får til huse i Danske Regioner i København. Det nye RFI-sekretariat forventes i fuld drift i december 2016. De konkrete fællesindkøb gennemføres af regionernes fem indkøbsafdelinger

FAKTA: Regionernes Fælles Indkøb, RFI

Regionernes Fælles Indkøb, RFI, blev etableret i 2014 som regionernes samarbejdsorganisation om indkøb på tværs af regionerne. Regionerne køber årligt ind for over 40 mia. kr. Gennem RFI arbejdes systematisk med at udvælge og gennemføre fællesindkøb inden for både varer og tjenesteydelser. RFI drives til dagligt via RFI-sekretariatet som fra september 2016 udvides og samles i Danske Regioner.