Gå til indhold

Laveste transaktions-omkostninger ved regionale udbud

En ny forskningsrapport sætter fokus på transaktionsomkostningerne ved offentlige udbud. Det giver ny god viden om et vigtigt emne. Og så viser studiet bl.a., at transaktionsomkostningerne ved regionernes udbud vurderes som de laveste.

28. august 2017

Når regionerne sender opgaver i udbud er formålet at opnå den bedste kvalitet til prisen. Samtidig skal udbudsprocessen være smidig og undgå tidsforbrug på unødige elementer – både hos regionerne selv og hos de virksomheder, der byder på opgaven og skal bruge deres ressourcer på at drive deres forretning.

En netop offentliggjort forskningsrapport understøtter, at regionerne er godt på vej i det arbejde. I undersøgelsen indgår over 4.000 virksomheder. Og de vurderer samlet set, at transaktionsomkostningerne er lavere ved udbud gennemført af regionale myndigheder herunder hospitaler end ved udbud gennemført af kommunerne, statslige myndigheder samt offentlige selskaber/selvejende institutioner.

Rapporten har ikke undersøgt årsagerne nærmere. Men den viser også, at større kontrakter i gennemsnit er forbundet med signifikant lavere transaktionsomkostninger for virksomhederne. Regionerne arbejder med systematisk at samle sine udbud til større fællesregionale udbud igennem Regionernes Fælles Indkøb (RFI), hvor regionerne i fællesskab udvælger områder til fællesudbud, som udføres på vegne af hinanden. I 2016 lavede regionerne 24 fællesudbud, og samlet har regionerne lavet fællesudbud for knap 1,2 mia. kr. Samtidig er RFI-samarbejdet med til at understøtte større ensartethed i udbudsmaterialet, deling af best practise, bedre datagrundlag til mere præcise kravspecifikationer mv., hvilket også kommer virksomhederne til gavn.

Overordnet set konkluderer rapporten, at transaktionsomkostningerne varierer på tværs af de otte undersøgte brancher – fra 1 % og op til 9 % af kontraktværdien. Det understreger, at der fortsat er behov for at holde fokus på emnet.

Rapporten ’Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud – En survey-undersøgelse på tværs af brancher’ er udgivet af Center for forskning i Offentlig Privat Samspil, og blev drøftet på en konference i DGI-byen den 28. august med 200 deltagere fra både det offentlige og private. Du finder rapporten her