Gå til indhold

Regionerne godt i gang med at bruge udbudslovens nye fleksible procedurer

Regionerne er kommet godt fra start med at bruge udbudslovens nye fleksible procedurer. Allerede i år 1 for den nye lov bruges de i 8,4 pct. af udbuddene over tærskelværdien – og det bringer regionerne i front.

1. marts 2017

Udbudslovens nye fleksible procedurer styrker bl.a. mulighederne for dialog mellem ordregiver og tilbudsgivere undervejs i udbud af komplekst sammensatte opgaver, varer og tjenesteydelser.

Baseret på tal fra Udbudsvagten A/S har Danske Regioner opgjort regionernes brug af de nye fleksible procedurer i ”år 1” for den nye udbudslov. Tallene viser, at regionerne i 2016 gjorde brug af de nye fleksible procedurer i 8,4 pct. af de offentliggjorte udbud over tærskelværdien. Dermed placerer regionerne sig lidt over gennemsnittet på knap 8 pct., når det gælder hele den offentlige sektors samlede brug af de nye fleksible procedurer, jf. estimater fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Vurderingen i regionerne er samtidig, at de nye fleksible procedurer aktivt understøtter udbudsforløb, hvor adgangen til dialog undervejs skaber værdi for både ordregiver og tilbudsgivere.

"Vi kan nu se, at regionerne har skruen i vandet, når det handler om at bruge den nye Udbudslov. Det har vi, fordi de nye muligheder kan skabe ekstra værdi - både for os og for vores tilbudsgivere”,

siger Mette Jensen, teamleder for RFI-sekretariatet (Regionernes Fælles Indkøb) og supplerer:

”Regionerne sidder jo ikke altid parat med en fiks og færdig løsning, når de sender en kompleks opgave i udbud. Så kan vi undervejs have en dialog med de rigtige virksomheder, kan vi få deres input til, hvordan den endelige løsning evt. kan skrues sammen. Dermed når vi mange skridt videre. Vi er dog stadig ved at lære af de første erfaringer og skal hele tiden holde gevinsterne op imod, at de nye fleksible procedurer også er mere tidskrævende”.

Det er især indenfor bygge- og anlægskontrakter, at regionerne anvender de nye fleksible procedurer. Området tegner sig for 43 pct. af regionale udbud, der i 2016 har kørt via de nye procedurer. Tilsvarende tegner ”blandede kontrakter” sig for 39 pct.