Gå til indhold

Fælles indkøb af ultralydsapparatur

Regionerne har i 2013 indgået en fælles rammeaftale på ultralydsapparater, som har været en stor succes.

20. december 2018

Regionerne fokuserer altid på pris og kvalitet, når de køber ind til hospitalerne. Dette resulterede i 2013 i en fælles aftale om køb af ultralydsapparatur udbudt af Region Hovedstaden på vegne af alle regionerne. Rammeaftalen har været en stor succes, da den havde en ”indbygget”, løbende udskiftning til nyeste teknologi indenfor ultralyd som optionsmulighed. Det gjorde, at regionernes sygehuse altid kunne købe de nyeste modeller indenfor ultralydsapparatur i alle aftalens 4 år.

Rammeaftalen havde derudover den fornødne fleksibilitet til, at klinikkerne havde mulighed for at vælge det ultralydsapparatur, som lægefagligt var det bedste til de forskellige specialer. Regionerne har derfor i de sidste 4 år kunne tilbyde patienterne ultralydsundersøgelser af endnu højere kvalitet.

En brugergruppe af læger, sygeplejersker og andet klinisk personale på hospitalerne har været tæt involveret i udvælgelsesprocessen. Overlæge og leder af Føtalmedicinsk klinik på Odense Universitetshospital Lene Sperling, som var med i brugergruppen, udtaler:

Føtalmedicinere (fødselslæger med særlig kompetence indenfor fosterdiagnostik) fra hele landet fik, inden rammeaftalen blev indgået, mulighed for at afprøve forskellige apparater på forskellige typer af patienter. Det gav os mulighed for at sammenligne ultralydsbillederne og de forskellige funktionaliteter på apparaterne direkte. Det er noget, man altid har drømt om, når man tidligere skulle vælge nyt apparatur, men sjældent har kunnet praktiseres for den enkelte, da det er en logistisk og ressourcekrævende proces”.

Ud over at klinikerne har været tilfredse med brugerinddragelsen i aftalen, anser Medicoteknik i Region Syddanmark også aftalen som en succes på andre parametre. Man har således indkøbt omkring 200 ultralydsapparater i rammeaftaleperioden. Rammeaftalen har muliggjort en standardisering af service og reservedelsindkøb for sygehusene i Region Syddanmark.

Medicoteknik kunne derfor stå for ultralydsservicen på samtlige sygehuse, uden at sygehusene skulle indkøbe en ofte dyr serviceaftale hos apparatur- eller serviceleverandørerne. Det er vigtigt, at tilbyde sygehusene denne hurtige service, så ultralydsapparaturet ikke står stille og de planlagte undersøgelser må aflyses. Udtaler Steffen Pryds, planlægningsleder, Medicoteknik, Region Syddanmark.