Gå til indhold

Fællesudbud for millioner

Regionerne har igen i 2017 opnået gode resultater ved i stigende grad at lave udbud i fællesskab.

23. marts 2018

I alt 25 fællesudbud er det blevet til med en samlet kontraktsum på mere end 550 mio. kr. Dermed er regionerne godt på vej til at opfylde målsætningen i Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 om, at 2 mia. kr. af regionernes indkøb skal være omfattet af fælles aftaler.

Regionerne har stort fokus på at lave udbud i fællesskab for at anvende den betydelige købekraft til at opnå bedre kommercielle betingelser. Der foregår altid en grundig udvælgelse af, hvilke områder der skal udbydes i fællesskab mellem regionerne, hvor der bl.a. tages højde for markedsforhold og lokale vilkår. Og så er der selvfølgelig fokus på besparelsespotentialerne. Her har regionerne en ambitiøs målsætning om at effektivisere indkøbene for 1,5 mia. kr. i 2020, så de frigjorte midler kan bruges til endnu bedre patientbehandling.

Læs mere om regionernes gode resultater med indkøb og en række andre områder i ”Regionernes Resultater” der er offentliggjort i forbindelse med Danske Regioners Generalforsamling torsdag den 22. marts i Århus.