Gå til indhold

Regionale indkøbere samlet om fremtidens indkøb

Fælles udbud og category management var i fokus, da indkøbere fra de 5 regioner var samlet til konferencen Regionale Indkøberdage 6.-7. september 2018. Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, pegede på, at gode indkøb understøtter driften på sygehusene.

19. september 2018

100 udbudskonsulenter, contract managere, jurister, controllere og indkøbschefer fra alle 5 regioner og Amgros var i sidste uge samlet for at vidensdele og diskutere, hvilke mål og tendenser, der tegner sig for fremtidens indkøb i regionerne.

Indkøb højt på dagsordenen

Årets hovedtaler var regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V), som i sin tale lagde vægt på, at indkøb har en væsentlig betydning for driften af de danske sygehuse. Indkøbernes opgave er nemlig ikke kun at frigøre penge til andre formål, men også at sikre kvalitet i behandlingen:

- Den stærke indsats på indkøbsområdet frigiver ressourcer, som kan bruges til bedre patientbehandling. For det første sker det ved, at indkøbsafdelingerne laver stærke udbud med store besparelser. Det kan bruges til at følge med den rivende udvikling i hospitalsaktiviteten. For det andet bidrager indkøb til et stærkere sundhedsvæsen ved at sætte patienten i centrum. Innovative indkøb kan bidrage til bedre arbejdsgange for det kliniske personale, hurtigere behandling og færre genindlæggelser.

Kategoristyring giver professionelle indkøb

Et af de store emner på konferencen var regionernes arbejde med category management. Category management har med succes været anvendt til at gøre indkøbsfunktionen strategisk i store private virksomheder som Lego og Danfoss, mens category management værktøjskassen hidtil hovedsageligt har haft en taktisk anvendelse hos de regionale indkøbere. Blandt de regionale indkøbere er der enighed om, at category management vil styrke såvel den strategiske som den kommercielle tilgang til regionernes udbudskategorier.

I dag skal indkøbsspecialisterne både være i stand til at analysere brugernes behov og se på mulighederne på markedet, så patienter og medarbejdere på sygehusene har det nødvendige udstyr til rådighed – og som i øvrigt passer til hverdagen ude på afdelingerne.

Det strategiske fokus i category management betyder, at der nu til udvalgte udbudskategorier nedsættes styregrupper, hvor category manageren sammen med blandt andet ledende overlæger og klinisk personale lægger en strategi for, hvordan regionerne fremadrettet skal købe ind. En del af arbejdet bliver blandt andet at fastlægge, om produkterne skal udbydes for en region alene, i fællesskab for to eller flere regioner eller sammen med andre organisationer, eksempelvis kommuner.

10 års jubilæum

Det er Region Syddanmark, som arrangerer konferencen, der i år blev afholdt for 10. gang. Indkøbsområdeansvarlig i Region Syddanmark og ansvarlig for konferencen, Ditte Nicolajsen, fortæller:

- Vi har et tæt samarbejde om indkøb på tværs af regionerne. Ved at mødes og høre hvordan de andre regioner gør, får vi en bedre forståelse for hinanden, og vi opnår en større fælles forståelse for regionalt indkøb. Den store opbakning vidner om, at initiativet er vigtigt, og vi er stolte af, at de regionale indkøberdage er skrevet ind i regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020.

Regionerne køber mere og mere ind i fællesskab og har forpligtet sig til at samarbejde om fælles udbud med etableringen af Regionernes Fælles Indkøb (RFI) i 2014. Målet er, at 2 mia. kr. af regionernes indkøb skal være dækket af fælles aftaler i perioden 2015-2020. Det svarer til 8 % af den nuværende udbudsrelevante indkøbsvolumen. Alene i 2017 blev det til 25 nye fælles udbud.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA

  • I de enkelte regioner er der opbygget specialiserede indkøbsafdelinger med eksperter inden for udbudsjura, controlling, kontraktstyring og gennemførelse af udbud.
  • Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for mere end 40 mia. kr.
  • Målet er fælles udbud for 2 mia. kr. i perioden 2015-20. Ved indgangen til 2018 var der købt ind for 1,3 mia. kr. i fællesskab.
  • Regionerne har en fælles målsætning om at effektivisere indkøb for 1,5 mia. kr. frem mod 2020. De frigjorte midler holder regionernes udgifter til indkøb i ro på trods af flere patienter og behandlinger.
  • De årlige regionale indkøber dage indgår i regionernes indkøbsstrategi med henblik på målrettet kompetenceudvikling på indkøbsområdet.

For mere information: www.regionsudbud.dk