Gå til indhold

Region Midtjylland vinder Danmarks Bedste Udbud 2018

Udbud af et fælles regionslager i Region Midtjylland er netop kåret som Danmarks Bedste Udbud. Udbuddet er lavet som konkurrencepræget dialog, der er en af de nye fleksible udbudsformer, som regionerne i stigende grad benytter sig af.

Region Midtjylland har i dag vundet prisen for Danmarks bedste udbud. Prisen uddeles af Foreningen af offentlige indkøbere, IKA, til deres årskonference. Her er offentlige leverandører og ordregivere samlet for at dele viden, og priserne Danmarks Bedste Udbud og IKA Dialogprisen uddeles. 

 

Prisuddeling - Danmarks bedste udbud 2018

Uddeling af prisen Danmarks Bedste Udbud 2018.

 

Region Nordjylland og Syddanmark var nomineret til dialogprisen, mens to ud af tre nominerede til Danmarks Bedste Udbud var regionale. En pris som Region Midtjylland altså vandt.

Det nykårede udbud handler om at etablere og drive et fælles regionslager for Region Midtjyllands hospitaler, institutioner og praktiserende læger.

Udbuddet er foregået som en konkurrencepræget dialog, hvor fem prækvalificerede virksomheder har indgået i dialog om opgaven, indtil fire af de fem endte med at afgive endeligt bud. Ud over dialogen med markedet, har Region Midtjylland inddraget hospitalernes indkøbs- og logistikfunktioner tæt i arbejdet med at beskrive opgaven før udbuddet og i implementeringen af kontrakten.

Udbudsformen konkurrencepræget dialog er en af de fleksible udbudsformer, der blev indført med den nye udbudslov fra 2016. Alle fem regioner benytter sig i stigende grad af de fleksible udbudsformer. Region Syddanmark, der ligeledes var nomineret til Danmarks Bedste Udbud, benyttede sig af udbud med forhandling i deres udbud af Den Nationale Henvisningsformidling på vegne af alle fem regioner.

Andre eksempler på brug af fleksible udbud er radiokommunikationssystem til en ambulance-vagtcentral, et talegenkendelses-system til læger og sygeplejersker, it-løsninger til billeddiagnostik, rengøringsservices til psykiatrien og et rensningsanlæg til hospitalsspildevand. De fleksible udbudsformer giver en bedre dialog med markedet inden udbud, hvilket sikrer, at man finder frem til den bedste løsning i den konkrete situation.