Gå til indhold

Regionale udbud nomineret til Danmarks Bedste Udbud

I denne måned kåres Danmarks Bedste Udbud 2018. To ud af de tre nominerede er regionale udbud, hvor regionerne har udnyttet nye og fleksible udbudsformer.

1. marts 2019

På IKA Årskonference den 13.-14. marts kåres vinderen af Danmarks bedste udbud 2018. Her er både Region Midtjylland og Region Syddanmark nomineret – Region Midtjylland for deres udbud af etablering af regionslager og indkøb af logistikydelse og Region Syddanmark for deres udbud af Den Nationale Henvisningsformidling på vegne af alle 5 regioner.

Prisen tildeles udbud, som er en inspiration og vejviser for fremtidige udbud. Det kan eksempelvis være, at udbuddet er nytænkende i sin definition af opgaven eller at der er benyttet en nyere udbudsform som er tilfældet ved Region Midtjyllands udbud af etablering af regionslager og indkøb af logistikydelse. I dette udbud har Region Midtjylland gennem en konkurrencepræget dialog udbudt en tidsubegrænset kontrakt om etablering og drift af et regionslager samt distribution af varer til regionens forskellige matrikler.

I Region Syddanmarks udbud af Den Nationale Henvisningsformidling er udbuddet gennemført som et udbud med forhandling og Region Syddanmark har valgt en knap så udbredt kontraktform, nemlig watergile. Watergile er en kombination af waterfall-modellen og den agile model og kan være med til at afkorte analysefasen samtidig med, at kravene til løsningen bliver præcise nok til at danne grundlag for det udbudsmateriale, som leverandørerne byder ind på.

Du kan læse mere om nomineringerne her.  

Vinderen af Danmarks Bedste udbud 2018 offentliggøres på IKA Årskonferencen den 13.-14. marts 2019 i København.