Gå til indhold

RFI til Regionale Indkøberdage 2019

I starten af september afholdes Regionale Indkøberdage, hvor indkøbere fra de 5 regioner samles for at udveksle viden og erfaring. Konferencen afholdes 5.-6. september 2019.

20.august 2019

Om godt to uger drager RFI sekretariatet og ca. 100 udbudskonsulenter, contract managere, jurister, controllere og indkøbschefer fra alle 5 regioner og Amgros til Regionale indkøberdage. Regionale indkøberdage har til formål, at vidensdele og diskutere, hvilke mål og tendenser, der tegner sig for fremtidens indkøb i regionerne.

Det er Region Syddanmark, som arrangerer konferencen, der i år bliver afholdt for 11. gang. Indkøbsområdeansvarlig i Region Syddanmark og ansvarlig for konferencen er Ditte Nicolajsen, som i tæt samarbejde med de resterende regioner sammensætter programmet for dagene.

Regionerne har et tæt samarbejde om indkøb på tværs. De regionale indkøberdage giver mulighed for, at mødes og høre hvordan de andre regioner gør og på den måde få en bedre forståelse for hinanden. Samtidig opnås der en større fælles forståelse for regionalt indkøb. Den store opbakning til konferencen vidner om, at det er vigtigt.

Regionerne køber mere og mere ind i fællesskab og har forpligtet sig til at samarbejde om fælles udbud med etableringen af Regionernes Fælles Indkøb (RFI) i 2014. Målet er, at 2 mia. kr. af regionernes indkøb skal være dækket af fælles aftaler i perioden 2015-2020. Det svarer til 8 % af den nuværende udbudsrelevante indkøbsvolumen. Alene i 2017 blev det til 25 nye fælles udbud.