Gå til indhold

Amgros og Regionerne har afholdt fælles kursus om innovative aftalemodeller

Den 21.- 22. juni deltog ca. 50 repræsentanter fra de fem regioner, Medicinrådets sekretariat og Amgros på et kursus om innovative aftalemodeller.

Med en bevilling på 325.000 kr. fra Erhvervsstyrelsens pulje til understøttelse af innovative indkøb i sundhedsvæsnet, havde Regionerne og Amgros mulighed for at invitere til et kursus i innovative aftalemodeller. Kurset er et led i kompetenceudviklingen og vidensdelingen om innovative indkøb og alternative aftalemodeller i sundhedssektoren.

Til kurset fik deltagerne flere spændende oplæg fra undervisere fra York Health Economics Consortium (YHEC), et sundhedsøkonomisk konsulentfirma ejet af York Universitet. Der var blandt andet oplæg om sundhedsøkonomi samt økonomisk- og effektbaserede aftalemodeller.

Udover oplæggene, var der øvelser og eksempler på forskellige aftaler fra virkelighedens verden. Der var desuden rum til interessante snakke mellem deltagerne, hvor vidensdeling var i højsædet.

I begyndelsen af september 2022 afholdes et online opfølgningsmøde baseret på feedback fra kurset.