Gå til indhold

Ny rapport giver overblik over regionernes indkøb

16 procent gennemsnitlig besparelse på udbud, 1,2 milliarder kroner i årlig besparelse i 2014 i forhold til 2010 og en totalbesparelse på hele 3,6 milliarder kroner i perioden 2010-2014. Det er nogle af hovedpunkterne i en ny statusrapport om regionernes indkøb.

22. januar 2016

Regionernes målrettede samarbejde for at opnå effektiviseringer og besparelser på indkøbsområdet bærer frugt. Det er hovedkonklusionen af en ny rapport over status på indkøbsområdet, som regionerne har udarbejdet. Rapporten viser bl.a., at regionerne opnåede en besparelse på 1,2 milliarder kroner årligt i 2014 ift. 2010 – og en totalbesparelse på over 3,6 milliarder kroner i perioden 2010-2014.

Du kan læse hele rapporten her: Statusrapport regionernes indkøb

Udover at se på besparelserne i kroner og ører opgøres også den årlige besparelsesprocent. Dvs. hvor stor den årlige besparelse er i forhold til den årlige kontraktsum. Hvis alle kontrakter regnes med, ligger den gennemsnitlige besparelsesprocent per år på ca. 12,5 procent for perioden 2010-2014. Men hvis man ser bort fra kontrakter, hvor der ikke er udregnet besparelser, og udelukkende laver beregningen på udbud, hvor det har været muligt at udregne en besparelse, er den gennemsnitlige besparelsesprocent i perioden 2010-2014 oppe på ca. 16 procent.

Stigning i antal fællesudbud
Rapporten giver også overblik over antallet af indgåede kontraker. Fra 2010 til 2014 blev der indgået 1.896 kontrakter, hvilket svarer til ca. 379 kontrakter om året. Kontrakter dækker både over udbud og mindre aftaler – f.eks. køb af varer hvor værdien af kontrakten er under den udbudspligtige grænse.

Fællesudbud, dvs. hvor flere eller alle regioner gennemfører et udbud sammen, udgør stadig en relativt lille del af alle udbud, men rapporten viser en klar stigning. Mens der i 2010 og 2011 kun blev indgået enkelte fællesudbud, forventes der at blive indgået omkring 25 fællesudbud i 2015. I alt er der igangsat eller gennemført ca. 120 fællesudbud med årlige kontraktsummer til en samlet værdi 22. januar 2016

Regionernes målrettede samarbejde for at opnå effektiviseringer og besparelser på indkøbsområdet bærer frugt. Det er hovedkonklusionen af en ny rapport over status på indkøbsområdet, som regionerne har udarbejdet. Rapporten viser bl.a., at regionerne opnåede en besparelse på 1,2 milliarder kroner årligt i 2014 ift. 2010 – og en totalbesparelse på over 3,6 milliarder kroner i perioden 2010-2014.

Du kan læse hele rapporten her: Statusrapport regionernes indkøb

Udover at se på besparelserne i kroner og ører opgøres også den årlige besparelsesprocent. Dvs. hvor stor den årlige besparelse er i forhold til den årlige kontraktsum. Hvis alle kontrakter regnes med, ligger den gennemsnitlige besparelsesprocent per år på ca. 12,5 procent for perioden 2010-2014. Men hvis man ser bort fra kontrakter, hvor der ikke er udregnet besparelser, og udelukkende laver beregningen på udbud, hvor det har været muligt at udregne en besparelse, er den gennemsnitlige besparelsesprocent i perioden 2010-2014 oppe på ca. 16 procent.

Stigning i antal fællesudbud
Rapporten giver også overblik over antallet af indgåede kontraker. Fra 2010 til 2014 blev der indgået 1.896 kontrakter, hvilket svarer til ca. 379 kontrakter om året. Kontrakter dækker både over udbud og mindre aftaler – f.eks. køb af varer hvor værdien af kontrakten er under den udbudspligtige grænse.

Fællesudbud, dvs. hvor flere eller alle regioner gennemfører et udbud sammen, udgør stadig en relativt lille del af alle udbud, men rapporten viser en klar stigning. Mens der i 2010 og 2011 kun blev indgået enkelte fællesudbud, forventes der at blive indgået omkring 25 fællesudbud i 2015. I alt er der igangsat elleaf omkring 1,5 milliarder kroner.

Organisering
Udover at give et overblik over besparelser og forbrug beskriver rapporten også regionernes interne organisering af indkøbsområdet, organiseringen af det fælles indkøbsområde – herunder arbejdsgrupper, styregrupper m.v. – og selve proceduren omkring udvælgelse af områder til fællesudbud. Ligesom man kan læse om regionernes fælles analysesystem, som alle regioner anskaffede i 2014. Systemet giver regionerne mulighed for at opdele indkøbene i langt mere detaljerede kategorier end tidligere.

Frem mod b2b06f48-eef2-4640-b147-85eac86ad7a2
Rapporten understøtter valget af fokusområder i Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod b2b06f48-eef2-4640-b147-85eac86ad7a2, der blev vedtaget i januar 2015. Bl.a. viser rapporten, at der er potentiale i at konkurrenceudsætte flere tjenesteydelser og at arbejde mere med compliance. Udover disse fokusområder har regionerne planlagt aktiviteter, der skal understøtte en øget digitalisering af indkøbsprocesserne, en bedre integration af indkøbs- og forsyningslogistikken, en målrettet kompetenceudvikling og et fortsat fokus på at anvende regionernes købekraft til at opnå stordriftsfordele gennem fællesudbud. Et af målene i strategien er at spare yderligere én milliard kroner på indkøb i b2b06f48-eef2-4640-b147-85eac86ad7a2 i forhold til 2015. Milliardbesparelsen er allerede indarbejdet i regionernes budgetter. De frigivne ressourcer skal bruges på flere behandlinger og bedre kvalitet til gavn for borgerne.


Ved spørgsmål til rapporten, kontakt venligst:

Mette Jensen
Teamleder for RFI Sekretariatet
Regionernes Fælles Indkøb

Tlf. 35 29 82 84
Mobil. 25 30 81 01
E-mail: mej@regioner.dk

Eller

Emilie Sophie Frank
Konsulent, Team Indkøb, Innovation og Sygehusbyggeri
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng (SØS)

Tlf. 35 29 82 56
Mobil. 40 22 31 59
E-mail: esf@regioner.dk