13. september - 10. oktober

Offentlig ledelse sat på spidsen

Hvordan kan handlekraftig ledelse komme borgerne endnu mere til gavn? Sammen inviterer Danske Regioner, DSR, KL, Lægeforeningen, KOMDIR, FOA og Djøf til debat om Ledelseskommissionens anbefalinger på fælles tur rundt i landet.

22. - 23. november

Regionernes økonomi- og styringsseminar (RØST)

På Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus kan du høre politikere, praktikere og eksperter præsentere deres erfaringer og perspektiver på økonomi og styring i sundhedsvæsenet.

VIDSTE DU AT

Danske Regioner er arbejdsgiver

Danske Regioner er arbejdsgiverorganisation for de fem regioner og de ca. 137.000 medarbejdere. Det er Danske Regioners arbejdsgiverpolitiske mål at skabe de bedst mulige rammer for, at regionerne kan levere højst mulig kvalitet og effektivitet.

POLITIK

Politikker på arbejdsgiverområdet

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik, pensionspolitik og fuldtidspolitik har alle fokus på at skabe bedst mulige forhold for regionerne og for regionernes medarbejdere. Det betyder, at politikkerne skal bidrag til at sætte rammerne for det danske sundhedsvæsen under hensyn til patienter, medarbejdere og regionernes drift af sygehusene.

Udviklings- og forskningspuljen

Forskningsmidler til nye projekter om sammenhængende forløb

Danske Regioner og Sundhedskartellet har uddelt forskningsmidler, som skal støtte det gode sammenhængende forløb for de patienter, som er mest udsatte i det danske sundhedsvæsen.

KOMPETENCER

Sundhedsuddannelser der følger med tiden

Danske Regioner arbejder for sundhedsuddannelser, der følger med tiden. Uddannelserne skal til enhver tid levere de sundhedsfaglige kompetencer, som sundhedsvæsenet har brug for. De skal sikre, at regionerne sammen med personalet altid kan tilbyde patienterne den helt rigtige behandling.

 

HØRINGSSVAR

Hvad mener Danske Regioner om ...

Vi udarbejder løbende høringssvar, og i arkivet kan du finde vores høringssvar på arbejdsgiver- og overenskomstområdet, om økonomiske forhold, og naturligvis sundhed, psykiatri og alle de andre politikområder, vi arbejder med.

PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv finder vores udgivelser om ledelse, personale, økonomi og andre relaterede emner - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

budget 2019

Budgetterne for 2019 er på plads i alle regioner

Landets fem regioner har indgået budgetforlig for 2019, og især det nære sundhedsvæsen prioriteres højt i alle regionernes budgetter.

budgettet-lagt-549.png
økonomiforhandlinger 2019

Aftale: Flere penge og ny styring

Et milliardløft til sundhedsvæsenet og en ny styringsmodel. Det er hovedresultatet af den økonomiaftale, som Danske Regioner netop har indgået med regeringen. "Et gedigent løft af sundhedsvæsenet", siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

ØA-aftale m pengesæk NYHED.png
ok18

Tilfredshed med medarbejderes ja til overenskomst

Afstemningerne blandt læger, sygeplejersker, sosu-ansatte og de øvrige forbundsmedlemmer på det regionale område endte med et stort ja til den nye overenskomst. Og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har også godkendt aftalen for de næste tre år.

OK18 NYHED.png
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere