Gå til indhold

Puljen 2020

Regionernes Medicin- og behandlingspulje 2020 uddelte i alt 20 mio. kroner til uafhængig forskning.

Tidspunkt for opslag af puljen har i de tidligere år været i efteråret. I år var opslag af puljen samt ansøgningsfrist ændret til foråret. Frem til 2022 bliver puljen slået op tidligt forår.

Det blev desuden besluttet at ændre i ansøgningsproceduren i 2020 således, at projekter skal prækvalificeres til at indgive endelig ansøgning. Dette skyldes, at en stor del af indkomne projekter for tidligere år har ligget uden for puljens formål, er mangelfuldt beskrevet eller kun har deltagelse af én region.

Proceduren er at ansøger indsender en interessetilkendegivelse indeholdende projektbeskrivelse, herunder formål, idé og relevans, forskningsmetoder, budgetforslag mv. På baggrund heraf vurderer arbejdsgruppen for Medicin- og behandlingspuljen, hvorvidt projektet er indenfor puljens rammer og om endelig ansøgning kan indgives.

Der indkom i 2020 45 ansøgninger til puljen, hvoraf 17 af projekterne blev prækvalificeret til at indgive endelig ansøgning. 

I 2020 modtog 6 forskningsprojekter økonomisk støtte. Projekterne skal være med til at undersøge, hvordan medicin kan anvendes bedre, og hvordan behandlingerne kan effektiviseres. Formålet med ét af projekterne er at undersøge hvilken behandling mod Multipel Sclerose, der er mest effektiv og sikker. 

 

Læs mere:

Nyhed for opslag af puljen i 2020

Oversigt over de 6 projekter der har modtaget støtte i 2020

Ansøgninger til puljen

Puljen 2020 er afsluttet. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Annamaria Zwinge,
Administrativ medarbejder
T
M 2752 6140
E azw@regioner.dk
Billede af ASW