Gå til indhold

Aftaler om praksissektor

Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe og sikre tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner jf. sundhedsloven afsnit V, kapitel 13.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgår aftale med de enkelte faglige organisationer og behandlere i forhold til, hvilke sundhedsydelser de skal kunne levere til patienterne, hvilke servicekrav der stilles, samt hvilket honorar, de får for det.

Inden for de fleste praksisområder er det aftalt at indsamle midler til at dække efteruddannelse, forskning og udvikling. Disse konstruktioner kaldes i daglig tale fonde, uden at have juridisk status af en sådan.