Gå til indhold

Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning

Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning (LMS) arbejder blandt andet for at sikre optimale rammer for den medicinske sundhedsforskning - både for udførelsen af forskningen og for udnyttelsen af forskningsresultaterne.

LMS er et samarbejde mellem de fem regioner og de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på henholdsvis Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. LMS arbejder blandt andet for at sikre optimale rammer for den medicinske sundhedsforskning - både for udførelsen af forskningen og for udnyttelsen af forskningsresultaterne.

LMS er etableret for at sikre dansk sundhedsforskning med en høj international profil - dvs. forskning af høj kvalitet, der har stor effekt, og som har indflydelse på udviklingen i både sundhedsvæsenet og erhvervsliv.

LMS består af ledelsesrepræsentanter fra universiteter og regioner. Fra universiteterne deltager dekanerne fra de sundhedsvidenskabelige fakulteter. Regionerne er repræsenteret ved regionernes sundhedsdirektører samt andre på direktørniveau, der beskæftiger sig med sundhedsforskning.

Medicinsk sundhedsforskning defineres som forskning rettet mod sygdomsforståelse, diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse af sygdomme, herunder forskning som omfatter organisering og finansiering af disse indsatser. Medicinsk sundhedsforskning udføres både i universitets-, hospitals- og primærsektoren.

Hvis du vil vide mere

Kontakt