Gå til indhold

Kvalitet på privathospitaler

Regionerne og Danske Regioner vil gerne sikre en høj kvalitet på den udredning og behandling, som vi køber på privathospitalerne.

Regionernes Kvalitetsorganisation vedrørende det udvidede frie sygehusvalg, Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Sundhedsstyrelsens tilsyn) er med til at sørge for, at kravet til kvalitet efterleves af privathospitalerne.

Regionerne og Danske Regioner har altid stillet krav til kvaliteten af den behandling, som de har købt af privathospitalerne. Der er simple krav om, at man faktisk har tilknyttet en speciallæge indenfor det speciale man indgår aftale om. Men at privathospitalerne skal leve op til lovgivningen, at de skal sørge for at registrere den behandling de udfører i de nationale kvalitetsdatabaser og i Landspatientregisteret (LPR) er eksempler på nogle af de andre krav der stilles.

Regionernes Kvalitetsorganisation

I 2009 udtalte Rigsrevisionen kritik af den måde regionerne og Danske Regioner fulgte op på kvaliteten på den behandling man købte hos privathospitalerne. På den baggrund oprettede Danske Regioners bestyrelsen, Regionernes Kvalitetsorganisation som et supplement til kravet om akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse (DDKM) og Sundhedsstyrelsens tilsyn.

Formålet med Regionernes Kvalitetsorganisation er todelt. Den skal både sikre, at privathospitalerne overholder og lever op til kvalitetskravene i aftalerne med Danske Regioner, samt sikre, at privathospitalerne løbende arbejder med kvalitetsforbedringer.

Regionernes Kvalitetsorganisation foretager bl.a.:
Præ-kontrol af privathospitalerne før en aftaleindgåelse og løbende stikprøvekontroller som f.eks. opfølgning på håndtering af medicin, retningslinjer for håndtering af sikkerhed omkring patienternes data, indrapporteringen til de kliniske databaser m.m.

Læs mere under Kontrakter og bilag (specialeaftaler og tro- og love erklæringer)

Den Danske Kvalitetsmodel

(DDKM) er en akkrediteringsmodel, hvor Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) udfører en akkreditering af hvert enkelt privathospital. Danske Regioner stiller krav om, at privathospitalerne akkrediteres efter DDKM for sygehuse. Alle privathospitalerne skal akkrediteres indenfor et halvt år fra aftaleindgåelsen. Den Danske Kvalitetsmodel bliver løbende revideret. En ny version blev tilpasset specifikt til privathospitalerne, og trådte i kraft per 1. oktober 2016.

Se hvilke privathospitaler og klinikker der er akkrediteret

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med sundhedsfaglige virksomheder som privathospitaler og sundhedsfaglige personer som har en dansk autorisation. Du kan læse mere om reglerne og om den lov som tilsynet skal leve op til, samt om de enkelte tilsyn på privathospitalerne som offentliggøres af styrelsen på Styrelsens hjemmeside

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Tania Serzedelo