Gå til indhold

Værdibaserede indkøb i regionerne

Regionerne arbejder for flere værdibaserede indkøb, som kan styrke patientbehandling og bedre sundhed der på den lange bane øger kvaliteten og sikrer bedre brug af ressourcerne. FOVIS har til opgave at sætte retning og tempo for denne indsats.

Hvad er værdibaserede indkøb?

Innovative og værdibaserede indkøb handler grundlæggende om godt købmandskab. Om klogt at vælge det udstyr og de løsninger, der videst muligt baner vejen for kvalitet og værdi hos patienten.

På en række felter kan innovative og mere værdiskabende indkøb være med til at fremme bedre kvalitet og sundhed for patienterne. Det gælder navnlig indkøb af produkter og services, der har stor betydning for regionernes velfærdsopgaver.

Den øgede værdi for patienterne kan eksempelvis opnås, hvis der indkøbes produkter og løsninger der øger behandlingskvaliteten, patientoutcome eller sikrer større sammenhæng i det samlede behandlingsforløb.

Indkøbet kan også bidrage til at reducere indlæggelsestiden og antal kontakter med sygehusene. Dette giver både øget værdi for patienterne og bedre totaløkonomi, da det frigør ressourcer til andre sundhedsopgaver.

FOVIS’ opgaver 

Regionerne ønsker at styrke brugen af værdiskabende indkøb. Derfor etablerede regionerne og Danske Regioner i 2019 ”Forum for Værdibaserede Indkøb på Sundhedsområdet” (FOVIS) i samarbejde med:

  • Dansk Industri
  • Dansk Erhverv
  • Medicoindustrien

FOVIS’ kerneopgave er at styrke værdibaserede indkøb i regionerne, herunder identificere modeller og opgørelsesmetoder for det mere værdiskabende indkøb i samarbejde med erhvervslivet. Dernæst skal FOVIS skabe et tættere samarbejde med industrien om pilotprojekter, der fremover kan understøtte mere værdifulde og innovative indkøb bl.a. med fokus på at fremme brugen af nye sundhedsteknologiske løsninger i sundhedssektoren. 

Igangsatte projekter

Værdibaserede indkøb skal give værdi i forhold til patienter, klinik eller kerneopgaverne og skal vurderes på mange parametre. Netop dét kræver ny viden og nye erfaringer at bygge videre på.

I regi af FOVIS har regionerne derfor igangsat en række pilotprojekter, der skal høste erfaringer med, hvordan værdibaserede indkøb og -samarbejder planlægges og udføres, herunder i samspil med klinikerne og medleverandørerne. Dertil kommer opgørelse af resultater og effekter af værdibaserede indkøb på kort og mellemlang sigt.

Læs mere

 

Hvis du vil vide mere

FOVIS

Her kan du læse om kommissoriet for regionernes Forum for Værdibaserede Indkøb i Sundhedsvæsenet

FOVIS har en central rolle i udmøntningen af regionernes indkøbsstrategi 2020-2025, der øger fokus på værdibaserede indkøb. Med strategien vil regionerne sætte endnu mere fokus på både værdiskabende og grønne indkøb ved igangsætning af en række pilotprojekter

Hvis du vil vide mere

Igangsatte projekter

Regionerne har på flere områder taget de første skridt til brug af værdibaserede indkøb. Regionerne har igangsat 13 projekter, der skal bane vejen for mere værdibaserede indkøb. Bl.a. på områder som hjerteklapper, knæimplantater, sårpleje, ilt til hjemmepatienter mv. Danske Regioner har sammenfattet de foreløbige erfaringer fra pilotprojekterne i en casesamling:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af KHS
Relaterede nyheder

Læs mere