Gå til indhold

EU og europæiske aktiviteter

Beslutninger i EU har direkte betydning for regionerne i Danmark. Det gælder både opgaver inden for sundhed, regional udvikling og som arbejdsgiver. Derfor er det vigtigt, at Danske Regioner varetager regionernes politiske interesser i EU

Danske Regioners analyser viser, at op til halvdelen af sagerne på dagsordenen til et regionsrådsmøde er påvirket af EU-beslutninger.

Derfor er det vigtigt, at Danske Regioner aktivt varetager regionernes interesser i EU. Danske Regioners europæiske interessevaretagelse skal bidrage til at sikre, at EU-lovgivning i videst muligt omfang stemmer overens med de danske regionale interesser. Det gælder både inden for sundhedspolitik, regional vækst og udvikling samt i rollen som arbejdsgiver.

Europæisk repræsentation

Danske Regioner varetager regionernes politiske interesser på europæiske niveau gennem seks europæiske fora. Foreningen er politisk repræsenteret i Det Europæiske Regionsudvalg, Europarådets Kommunalkongres og i Den Europæiske sammenslutning af kommuner og Regioner.

Derudover deltager Danske Regioner på embedsmandsplan aktivt i andre organisationer, som åbner for indflydelse på EU-dagsordenen.

Læs mere:

Interreg-samarbejde og strukturfondsindsatser

Danske Regioner varetager også regionernes interesser i tre EU-programmer, hvor Interreg-samarbejder eksisterer på tværs af grænser, Interreg Nordsøen, Interreg Østersøen og Interreg Europe.

Danske Regioner arbejder desuden for, at EU-finansiering fra strukturfondene er med til at skabe vækst og udvikling i regionerne i Danmark. 

Læs mere:

Europarådets valgobservatører på besøg i Danmark 

Det var historisk, da Europarådets valgobservatører for første gang overvågede det danske regional- og kommunalvalg den 16. november sidste år. Besøget i Danmark skyldtes ikke, at Europarådet frygtede for de danske forhold, men at KL og Danske Regioner inviterede dem. ”Valg er den vigtigste byggesten i vores demokrati, og derfor skal vi værne om det. Vi synes, det er en god idé, at valghandlingen bliver tjekket i andre lande, og derfor skal vi også selv åbne dørene,” siger Randi Mondorf, delegationsleder for den danske delegation ved Europarådets kongres for lokale og regionale myndigheder. 

Det ansvarlige udvalg i Europarådet har netop godkendt delegationens rapport og Danmark roses for en effektiv og transparent gennemførelse af valget og høj tillid i befolkningen. Valgobservatørerne oplevede stor valgdeltagelse – trods corona – og opbakning til det regionale og lokale demokrati. Valgobservatørerne overvåger, at valghandlinger foregår korrekt, og at borgernes demokratiske rettigheder ikke bliver brudt i Europa. 

Læs mere: 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
Billede af Asger
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Silhouette portræt
relaterede nyheder

Læs mere