Gå til indhold

Socialområdet

Danske Regioners position på socialområdet indeholder et forslag til en ny organisering med øget regionalt ansvar på det højt specialiserede socialområde.

I dag har kommunerne det fulde myndigheds-, forsynings - og finansieringsansvar på det sociale område. Hovedparten af de sociale tilbud er kommunale, men derudover eksisterer der en række selvejende og regionale tilbud og institutioner. Regionerne er i dag leverandør af de tilbud, kommunerne efterspørger. Regionerne havde i 2021 ansvaret for driften af ca. 4.200 dag- og døgnpladser for børn og voksne på socialområdet fordelt på cirka 150 institutioner spredt ud over hele landet.

Regeringen har gennemført en evaluering på socialområde. Denne evaluering hilser Danske Regioner velkommen. Evalueringen omhandler det specialiseret socialområde, heriblandt områdets organisering og finansiering. Danske Regioner mener at der bør være højere ambitioner for de komplekse målgrupper og de højt specialiseret tilbud bør ligge i regionerne. 

Behov for en ny organisering

Danske Regioners position på socialområdet indeholder et forslag til en ny organisering med øget regionalt ansvar på det højt specialiserede socialområde.

I hovedtræk indebærer positionen et forslag om øget regionalt ansvar for udvalgte målgrupper, de højt specialiserede indsatser, visitation til højt specialiserede indsatser og vidensopsamling og vidensdeling.

En ny organisering skal sikre, at borgere med komplekse udfordringer visiteres til det rette tilbud med den rette ekspertise, som passer til borgernes individuelle behov.
Den skal også være med til at tydeliggøre, hvem der har ansvaret for at planlægge, drive og udvikle de højt specialiserede tilbud på baggrund af den nyeste viden på området.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Thea Gade-Rasmussen
Relaterede nyheder

Læs mere