Gå til indhold

Datadeling i sundhedsvæsenet

Sundhedsdata er en fundamental del af sundhedsvæsenets opgaveløsning og en forudsætning for den service, som medarbejderne hver dag leverer til borgerne.

Behovet for at bruge data og fremme datadeling stiger i takt med udviklingen af digitale løsninger og teknologier i det danske sundhedsvæsen.

Løsningerne er helt centrale for om­stillingen til et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen i en tid, hvor patienterne bliver flere, og arbejdskraften på sundhedsområdet ikke tilsvarende kan følge med.

Sundhedsdata er og bliver et vigtigt fundament for den viden, som en læge eller anden sundhedsperson har om den enkelte patient. Deling af sundhedsdata på tværs af regioner, kommuner og almen praksis bidrager til, at sundhedspersoner kan træffe de kvalitetsmæssigt rigtige valg på en smart og potentielt også tidsbesparende måde.

 

Datadeling på tværs af sundhedsvæsenet

Datadeling er særligt vigtigt for de 300.000 borgere, der går på tværs af sektorer. Det er her afgørende, at både regionen, kommunen og den praktiserende læge er opdateret på patientens sygdomsforløb, så vi sikrer et trygt og effektivt møde med sundhedsvæsenet.

Figuren viser antallet af borgere i Danmark med kontakt til sundhedsvæsenet fordelt på sektorer. Overlappet af boblerne illustrerer de patienter, som har kontakt til flere sektorer i løbet af et år. Tallene viser ikke, om kontakten til de forskellige sektorer sker som en led i det samme behandlingsforløb.

 

Der deles rigtig meget data både på tværs af regioner og på tværs af andre sektorer – til gavn for både patienter, deres pårørende og de sundhedsprofessionelles opgaveløsning.

Overordnet giver lovgivningen mulighed for at dele oplysninger, som er relevante og nødvendige for patientens aktuelle behandling med sundhedspersoner, som er involveret i det aktuelle behandlingsforløb. Der er dog begrænsede muligheder for deling af data på tværs af ydelsesområder, som er reguleret af henholdsvis sundhedslov og servicelov, hvis ikke patienten har givet samtykke.

Politisk arbejdsgruppe om digitalisering og datadeling

Danske Regioners bestyrelse har nedsat en politisk arbejdsgruppe, der blandt andet ser på, hvordan sammenhængen i sundhedsvæsenet kan styrkes via bedre datadeling. Arbejdsgruppen har hovedsageligt fokuseret på datadeling mellem hospitaler, kommuner og almen praksis.

Fiktive patientforløb

Eksempler på behov for bedre datadeling

Med hjælp fra Syddansk Sundhedsinnovation har Danske Regioners politiske arbejdsgruppe om digitalisering og datadeling fået udarbejdet fem personaer. Personaerne er fiktive patientcases, som er formuleret ud fra eksisterende viden om forskellige patientgrupper. Formålet med personaerne er at konkretisere og tydeliggøre de begrænsninger, der opleves i sundhedsvæsenet i forhold til datadeling.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Nanna Kathrine Pedersen