Gå til indhold

Samarbejde med civilsamfundet

Ulighed i sundhed er et udbredt og stigende problem. Samarbejde mellem sundhedsvæsenet, frivillige og civilsamfundet kan spille en stor og vigtig rolle i at komme uligheden i sundhed til livs, fordi frivillige indsatser kan tilbyde borgere og patienter noget andet end det etablerede sundhedssystem.

Den sociale ulighed i sundhed skyldes en lang række faktorer, hvor størstedelen af årsagsforklaringen skal findes i forhold, der ligger udenfor sundhedsvæsenet. Men forskning viser også, at mødet med sundhedsvæsenet i nogle tilfælde kan være med til at opretholde eller endda forstærke uligheden. Der er derfor behov for en bredere indsats for at komme uligheden til livs. Her kan et styrket samarbejde med civilsamfundet være afgørende.

Samtidig er sundhedsvæsenet under pres, og sygdomsbilledet har ændret sig. Flere udvikler kronisk sygdom og multisygdom, og flere lever med psykiske lidelser eller mental mistrivsel. Der sker hastige fremskridt på behandlingsområdet, og vi kan behandle flere for livstruende sygdomme, men det medfører samtidig, at flere lever med følgevirkninger. Andelen af ældre stiger, og hertil stiger efterspørgslen på ydelser i sundhedsvæsenet.

Både når det gælder den stigende ulighed og udfordringerne i et sundhedsvæsen under pres, har et styrket samarbejde med frivillige og civilsamfundsorganisationer stort potentiale. Frivillige indsatser kan tilbyde borgere og patienter noget andet end det etablerede sundhedssystem. For borgere i udsatte, sårbare eller marginali-serede positioner kan frivillige give den støtte, der ellers ikke ville være der. Frivilli-ges indsats kan være afgørende for, at borgere og patienter møder op til aftaler, at de kan navigere i og følge behandlingsforløb, og de kan hjælpe til at modvirke en-somhed eller social ængstelighed.  

Vi ved også at det både kræver mod, vilje og ressourcer at opstarte og drive samarbejde med frivillige organisationer, og vi ved, at der kan opleves udfordringer i samarbejdet, fordi der for eksempel mangler systematik, fokus eller ledelsesmæssig opbakning.

Danske Regioner har derfor givet et politisk løfte om at styrke regionernes samarbejde om civilsamfundstilbud. Det skal særligt ske gennem 3 overordnede målsætninger, der er udformet i dialog med regionerne og civilsamfundet. De bygger på en større vidensindsamling på området og er afgørende for at etablere samarbejde og videreudvikle indsatser, så endnu flere kan få gavn af frivillige og civilsamfundets tilbud. De 3 målsætninger er:

  • Regionerne har en tydelig indgang til samarbejdet med frivillige og civilsamfundsorganisationer
  • Regionerne har klare rammer og aftaler for samarbejdet
  • Regionerne arbejder for udbredelse af sociale henvisninger til tilbud i lokalsamfundet. 

Vi har brug for hinanden

Læs mere om Danske Regioners arbejde for at styrke samarbejde mellem regioner og civilsamfund i magasinet "Vi har brug for hinanden" herunder: