Gå til indhold

Vederlagsfri udlevering af medicin

Patienter, der ikke er indlagt på sygehuse, men stadig er i sygehusbehandling, kan i nogle tilfælde få udleveret vederlagsfri medicin fra sygehuset.

Regionerne har besluttet, at medicin kan udleveres vederlagsfrit til patienten i enkelte tilfælde, hvor patienten ikke er indlagt.

Medicin, der er omfattet af denne ordning, er opført på en særlig liste. Med listen tilstræbes en ensartet praksis på landets sygehuse.

Modellen er baseret på, at der for visse patientgrupper er særlige behandlingsmæssige hensyn, der begrunder vederlagsfri udlevering af bestemte lægemidler. Patienter, som opfylder kriterierne for udlevering, får udleveret lægemidler til behandling af den pågældende lidelse samt til direkte følgesygdomme og virkninger af behandlingen.

Et lægemiddel udleveres således ikke, selv om det står på listen, hvis det ikke er til behandling af den nævnte lidelse eller en direkte følgesygdom/følgevirkning.

Listen er sidst blevet revideret i maj 2024.

Der afholdes møder i arbejdsgruppen d. 11. juni 2024 og d. 18. november 2024. 

Har du spørgsmål, kan du rette henvendelse til: vederlagsfrimedicin@regioner.dk