Gå til indhold

Integreret behandling for mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik

Det integrerede dobbeltdiagnosetilbud er et regionalt behandlingstilbud for mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik.

Nogle af de mest sårbare og udsatte mennesker i Danmark, er mennesker, som kæmper hårde kampe på to helbredsmæssige fronter. Nemlig både med psykisk sygdom og rusmiddelproblematik. I daglig tale har de en såkaldt dobbeltdiagnose. Det er mennesker, som er fanget i en ond spiral, fordi deres rusmiddelproblematik ofte forværrer den psykiske sygdom, som igen medvirker til at forværre deres situation. Det kan helt indlysende have enorme konsekvenser for det enkelte menneske og deres pårørende.

Indtil nu har behandlingen af rusmiddelproblematikken ligget i kommunerne og behandlingen af den psykiske sygdom ligget i regionen. Det bliver der lavet om på, da regionerne har fået ansvaret for et samlet, sammenhængende og integreret tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser.

Regeringen, KL og Danske Regioner blev i maj 2023 enige om, at regionerne gradvist fra 1. september 2024 skal varetage en ny behandling for mennesker med psykisk lidelse og rusmiddelproblematik. Målgruppen for det nye tilbud er opdelt i undergrupper på baggrund af deres nuværende behandlingskontakt. 

Det drejer sig om:

  1. Personer, som kun modtager psykiatrisk behandling, men er registreret med en misbrugsdiagnose.
  2. Personer, som er i aktuel behandling for både rusmiddelproblematik og en psykisk lidelse.
  3. Personer, der kun er i rusmiddelsbehandling, men er kendt med samtidig psykiatrisk problematik. 

Ordningen vil løbende blive fulgt med henblik på at opbygge viden om målgruppen, herunder omfang og antal personer, der har behov for tilbuddet. Der gøres status i 2026.

Ansvaret for rusmiddelsbehandling af patienterne i målgruppen flyttes trinvis til det nye behandlingstilbud, med følgende indfasning:

  • Gruppe 1 visiteres til det regionale tilbud fra og med 1/9 2024.
  • Gruppe 2 visiteres til det regionale tilbud fra og med 1/7 2025.
  • Gruppe 3 visiteres til det regionale tilbud fra og med 1/7 2026.

Tværregionalt samarbejde og lokal forberedelse

Sundhedsstyrelsen har, i forbindelse med den nye regionale behandling for mennesker med psykisk lidelse og rusmiddelproblematik, udarbejdet en faglig visitationsretningslinje, som skal anvendes i forbindelse med den regionale visitation til tilbuddet.

Du kan læse Sundhedsstyrelsen faglige visitationsretningslinje fra 2023 her:

Regionerne har forud for 1. september 2024 været i tæt dialog med bl.a. patienter, pårørende, klinikere og kommunale repræsentanter med henblik på at udarbejde en forløbsbeskrivelse, der tager udgangspunkt i national og international viden, samt viden og erfaring fra regionernes nuværende arbejde på området. Der har generelt været bred deltagelse i form af klinikere, planlæggere, patient-pårørende-repræsentanter samt KL og kommunale repræsentanter. Arbejdet har mundet ud i en samlet forløbsbeskrivelse for ambulante forløb og for indlagte, der i foråret 2024 bliver sendt til regionerne, så de er klar pr. 1. september 2024.

KL og Danske Regioner holder d. 24. april 2024 et webinar, der bl.a. informerer om den trinvise indfasning af behandlingstilbuddet, Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinje og den regionale forløbsbeskrivelse. Link til webinar her. Du kan læse mere om programmet for webinar om regional behandling af psykisk sygdom og rusmiddelproblematik her: 

Danske Regioner holder desuden en konference som opstart til det regionale ansvar for behandling af mennesker med psykisk lidelse og rusmiddelproblematik d. 5 september 2024. Mere information følger. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Josefina Hindenburg Krausing
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Thea Gade-Rasmussen
Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere