Gå til indhold

Akut og præhospital

Regionerne sørger døgnet rundt for, at akut syge og tilskadekomne får behandling af høj kvalitet i hele landet. Her kan du læse om indsatsen uden for hospitalerne, som kaldes den præhospitale indsats. Og du kan læse om indsatsen inde på akutmodtagelserne, som er hospitalernes samlede indgang for akutte patienter.

Præhospital indsats 

Tidligere var ambulancer en transportordning fra skadested til hospital. Nu er det en del af en samlet akutindsats uden for sygehuset, hvor behandlingen starter allerede på skadestedet og under transporten til hospitalet. 

Bedre uddannet ambulancepersonale, akutlægebiler og akutlægehelikoptere betyder, at afstanden fra hospitalerne får mindre betydning, fordi patienterne hurtigt får behandling allerede ude på skadestedet. Samtidig er kommunikationen mellem ambulancer og hospitaler styrket via nyt it-udstyr, der sender oplysninger om den tilskadekomnes tilstand direkte til hospitalerne. Det giver læger og sygeplejersker mulighed for at starte den rette behandling, så snart ambulancen ruller ind.

 

 

Akutmodtagelser

Akutmodtagelserne er omdrejningspunktet i hospitalsvæsnets akutberedskab. De skal sikre høj kvalitet i patientbehandlingen, ved at man samler de faglige akutkompetencer på færre hospitaler.

Akutmodtagelsen er indgangen til akut hjælp i hospitalsvæsnet, og her kan man diagnosticere og behandle alle typer akutte patienter. I akutmodtagelsen er der mulighed for lægelig bistand fra flere specialer, uanset om behandlingen klares med det samme eller kræver indlæggelse.

Akutmodtagelserne er indgangen til de 21 akuthospitaler i Danmark, som er vist på kortet.

 

Danmarkskort der viser hvor i landet der er akutmodtagelser, traume centre og psykiatriske akutmodtagelser ”(Kortet er baseret på oplysninger indsamlet i 2022)”