Gå til indhold

Det tunge læs skal løftes af ’bære’dygtige regioner

Regionerne i de europæiske lande skal spille en stor rolle i arbejdet med den bæredygtige omstilling i EU. Det er en af hovedlinjerne i de udtalelser, som over den sidste tid er vedtaget af Det Europæiske Regionsudvalg.

En række udtalelser fra udvalget fokuserer dermed på de regionale og lokale myndigheder som drivkræfter for den bæredygtige omstilling. Regioner og kommuner er indblandet i implementeringen af mere end 65% af tiltagene vedrørende den bæredygtige omstilling. En indsats der bliver stadig mere og mere anerkendt i EU.

"Lokale og regionale myndigheder er ansvarlige for implementering af de politiske beslutninger, både dem taget på EU-niveau, men også de nationale klima- og energiplaner. Derudover er regionerne gennem den tætte forbindelse til borgerne i stand til at uddanne og fremme bæredygtig adfærd, hvorfor de spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af den bæredygtige omstilling,” påpeger Danske Regioners internationale talsmand, Karsten Uno Petersen.

Regionsudvalgets udtalelser er både rettet mod overholdelse af Parisaftalen, medlemslandenes egne klima- og energiplaner og ikke mindst EU-Kommissionens oplæg fra januar ’På vej mod et bæredygtigt Europa’. Oplægget er EU’s forslag til en langsigtet strategi for den bæredygtige omstilling, og det sætter rammen for klima- og energipolitikken i EU og bidrager til overholdelsen af Parisaftalen - som alle medlemslande i 2015 underskrev.

Under Regionsudvalgets plenarforsamling i slutningen af juni holdt Kommissionens næstformand og kommissær med ansvar for beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne - et oplæg om bæredygtighed. Her blev det påpeget at hvis den bæredygtige omstilling skal lykkes, skal innovation og nyskabelse komme fra regionerne.

Kommissæren fremhævede en række væsentlige punkter fra Kommissionens meddelelse ’På vej mod et bæredygtigt Europa i 2030’, hvor de lokale og regionale myndigheder skal bidrage til den bæredygtige omstilling. Herunder var områder som uddannelse, cirkulær økonomi og innovative løsninger med blandt andet kunstig intelligens – et område hvor Region Hovedstaden tidligere er blevet nævnt som et godt eksempel af Kommissionen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
Billede af Asger
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Silhouette portræt
Relaterede nyheder

Læs mere