Gå til indhold

Samarbejde med privathospitaler

Samarbejdet med privathospitalerne skal sikre hurtig og effektiv udredning og behandling af patienter, hvis kapaciteten i det offentlige ikke kan følge med.

Samarbejdet med privathospitaler omfatter bl.a. lokale aftaler som udbudsaftaler, partnerskabsaftaler og driftsoverenskomstsaftaler samt centrale aftaler om ret til hurtig udredning og aftaler om det udvidet frie sygehusvalg.

Udbudsaftaler

Blandt regionernes lokale aftaler vælges udbudsaftaler oftest. Udbudsaftaler indgås når en region i en kortere eller længere periode, har behov for at udvide deres kapacitet indenfor et bestemt område. Det kan være enkle og veldefinerede sundhedsydelser som f.eks. grå stær eller MR scanninger. Men også større områder der dækkes ind som hele specialer, f.eks. bevægeapparatet (ortopædkirurgi), kan der også indgås aftaler om.

Partnerskabsaftaler og driftsoverenskomstaftaler

Ønskes et tættere og længerevarende samarbejde på flere områder, hvor et eller flere privathospitaler skal være med til at udvikle behandlingstilbud kan en partnerskabsaftale være en mulighed. Mens de aftaler som regionerne skal indgå med de foreningsejede privathospitaler og hospices, som er nævnt i Sundhedslovens § 79 stk.2/3 er driftsoverenskomstaftaler, hvor de nærmere forhold vedrørende behandlingen er fastsat.

Forholdene vedrørende udbud af sundhedsydelser har Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (ROPS) set nærmere på i en rapport. I den forbindelse har Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) lavet et notat om rammevilkårene. Læs mere på Centrale rammevilkår på det regionale sundhedsområde - VIVE.  

Centrale aftaler

Udover regionernes lokale aftaler indgår Danske Regioner, på vegne af regionerne, centrale aftale, om ret til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg. Dette sker for både i somatikken og i psykiatrien. Forholdene i aftalerne fastlægges af bl.a. Sundhedsloven, juridiske og faglige vejledninger, kliniske retningslinjer og gennem forhandling mellem Sundhed Danmark og Danske Regioner.

På nuværende tidspunkt er der tale om 2-årige centrale aftaler, som forhandles mellem Sundhed Danmark (Foreningen af danske sundhedsvirksomheder) og Danske Regioner på vegne af regionerne.

I de centrale aftaler gælder lidt andre forhold end under udbudsaftalerne. Under aftalerne om ret til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg kan alle kvalificerede privathospitaler indgå en aftale. Det er så patienten, der vælger hvor behandlingen skal foregå. Under aftalerne om det udvidede frie sygehusvalg skal privathospitalerne f.eks. selv stå for patientforsikring modsat udbudsaftalerne, hvor regionerne selv står for det.

Derudover indgås der løbende nye aftaler om ret til hurtig udredning på initiativ fra regionerne, som f.eks. udredning for demens, hjertelidelse og flere andre områder.

Hvis man som privathospital er interesseret i, at indgå en aftale med Danske Regioner, kan man finde relevante kontrakter og bilag (specialeaftaler og tro- og love erklæringer) på www.sygehusvalg.sundhed.dk og efterfølgende kontakte Danske Regioner på sygehusvalg@regioner.dk.

Du kan se en oversigt over de privathospitaler som Danske Regioner har indgået aftaler om det udvidede frie sygehusvalg på www.sygehusvalg.dk.

For mere information om regionernes samarbejde med private virksomheder, kan du læse mere under Regional Udvikling

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lars Oxlund Christoffersen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M
E loc@regioner.dk
Billede af LOC
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Tania Serzedelo