Gå til indhold

Ledelse

Dygtig og professionel ledelse på alle niveauer er centralt i arbejdet med at forbedre processer og kvalitet i regionerne. Danske Regioner varetager regionernes interesser på ledelsesområdet i forskellige fora.

Alle har høje forventninger til regionerne - politikere, patienter og pårørende, medarbejdere, andre myndigheder og interesseorganisationer. God ledelse er afgørende for, at regionerne kan leve op til disse forventninger.

I hverdagen er det lederen på den enkelte arbejdsplads, institution eller afdeling, der har ansvaret for at sikre, at organisationen udvikler sig i den ønskede retning og for at balancere mellem hensyn, der ikke altid er lette at forene.

Danske Regioner understøtter regionernes arbejde med at udvikle dygtig og professionel ledelse ved at skabe mulighed for at udveksle erfaringer om ledelsesarbejdet i regionerne og ved at deltage i forskellige strategiske samarbejder og partnerskaber med andre aktører.

 

Danske Regioner deltager i Forum for Offentlig Topledelse.

Forum er et fælles ledelsesprojekt for topledere i regioner, kommuner og stat, som sætter fokus på toplederes ledelsesudfordringer og handlemuligheder. Forum er igangsat af Danske Regioner, KL og Finansministeriet.