Gå til indhold

Sygefravær

Lavt sygefravær på de regionale arbejdspladser er en vigtig brik i arbejdet at kunne anvende de regionale personaleressourcer bedst muligt til gavn for borgerne. Derfor er det et vigtigt fokusområde for regionerne og Danske Regioner.

Borgerne har med rette høje forventninger til den service og behandling, som leveres af regionernes ansatte.

Et lavt sygefravær kan bidrage til at give kontinuitet og kvalitet i den service og behandling der leveres til borgerne. Det er til gavn for både borgeren og de ansatte, og det er også godt for den regionale økonomi. Derfor er et så lavt sygefravær som muligt et vigtigt fokusområde i regionerne og i Danske Regioner.

Danske Regioner forsøger at understøtte regionernes arbejde med at nedbringe sygefravær ved at skabe mulighed for at udveksle erfaringer om de mange forskellige aspekter af sygefravær.

Generelt faldende sygefravær siden regionernes dannelse

Frem til coronapandemien (fra 2007 til 2019) var der en klar tendens til et faldende sygefravær i regionerne siden første opgørelse i 2007. Fraværet faldt fra 12,8-10,8 dagsværk – et fald på to hele fraværsdage pr. medarbejder i gennemsnit.

Siden pandemien har der været en stigning i fravær. Det samlede sygefravær i den regionale sektor steg 0,7 dagsværk fra 11,3 til 12,0 fra 2020-2021. Det viser tal fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor.

Kigger man på udviklingen i fraværet siden regionernes dannelse, er der fortsat en klar tendens til et fald. Tilbage i 2007 var fraværet 12,8 dagsværk pr. fuldtidsansat. Der er altså sket et fald på 0,8 dagsværk pr. medarbejder. Et fald på 0,8 dagsværk svarer til ca. 400 ekstra årsværk i regionerne.

Udviklingen illustreres i grafen nedenfor.

Hvert år udarbejder Danske Regioner en rapport, hvor det foregående års sygefravær samt udviklingen de seneste år sammenlignes på tværs af regionerne. Udover det samlede sygefravær sammenlignes sygefraværet for de enkelte sygehuse, faggrupper og områder fordelt på de forskellige regioner. Rapporten udarbejdes på baggrund af en særkørsel fra Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor. Rapporten downloades via linket nederst på siden.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere