Gå til indhold

Indkøb - Regionerne handler for patienterne

Regionerne har udarbejdet en ny indkøbsstrategi til 2025. Strategien skal sikre, at regionerne bliver endnu bedre til at købe de produkter, der har værdi for patienterne og gavner klimaet. Herudover skal der fremover være mindst seks måneders forbrug af kritiske værnemidler og testmaterialer på lager, så vi er rustet til fremtidige epidemier.

Køreplanen er klar til 2025

Regionerne indkøber hvert år for 40 mia. kr. varer, medicin og tjenesteydelser til bl.a. landets hospitaler. Hvordan regionerne bruger dem, har stor betydning for patienterne, klimaet og bundlinjen i sundhedsvæsenet. Med strategien ønsker regionerne at opnå:

  • At værdiskabende indkøb skal rulles ud med mindst 30 pilotprojekter

30 nye pilotindsatser, der skal gøre regionerne endnu bedre til at købe det, der giver mest værdi for patienterne. De succesfulde indsatser skal derefter bredes ud til hele landet. F.eks. kan et dyrere og mere bæredygtigt produkt vise sig at spare omkostninger på langt sigt.

  • At grønne indkøb skal være normen

Regionerne ønsker også at bidrage til den grønne omstilling af Danmark. Derfor vil regionerne stille flere miljøkrav til de virksomheder, der leverer produkterne, f.eks. at nedbringe mængden af plastemballage.

  • At der opnås forsyningssikkerhed på kritiske varer

Corona-epidemien har medført et nyt fokus på forsyningssikkerheden. Derfor vil regionerne sikre, at der fremover er seks måneders løbende forbrug af kritiske værnemidler og testmaterialer på lager, når en epidemi rammer Danmark. Lagret skal bl.a. sikres via længerevarende aftaler om garanteret køb med eksisterende udenlandske leverandører og aftaler med danske virksomheder, der starter ny produktion op.

  • At der opnås besparelser for 1 mia. kr.

Besparelsen skal bl.a. hentes ved at gøre udbud billigere at gennemføre, bruge nye digitale løsninger og købe mere ind sammen.

Læs mere:

Samarbejde gennem Regionernes Fælles Indkøb

Organiseringen af regionernes fælles indkøb koordineres gennem RFI (Regionernes Fælles Indkøb), der blev oprettet i 2014. Samarbejdet i RFI er organiseret gennem en arbejdsdelingsmodel, hvor regionerne i fællesskab bl.a. samarbejder om Category Management, fælles udbud, fællesoffentlige projekter samt data.

RFI betjenes til dagligt af fire medarbejdere i RFI-sekretariatet og af Team Indkøb og Sygehusbyggeri i Danske Regioner.

Du kan læse mere om RFI på www.regioner.dk/rfi.

Fakta om Indkøb

Regionerne køber årligt ind for ca. 40 milliarder kroner, hvilket svarer til ca. 36 procent af regionernes samlede budget. Ud af de 40 milliarder kroner, går ca. 22 milliarder kroner til tjenesteydelser, 10,5 milliarder kroner til varer og 7,5 milliarder kroner til medicin.

Al indkøb af medicin foretages af Amgros, der er en politisk ledet organisation, som er ejet af regionerne.

Læs mere: Om Amgros
Læs mere: Om Danske Regioners Medicinråd