Gå til indhold

Beskyttelse af medarbejderidentitet

I visse situationer kan der være behov for at beskytte medarbejdernes identitet i visningen på MinSundhed og Sundhed.dk. Det sker ved at erstatte medarbejdernes navne med en kode, dvs. sløre medarbejdernes navne. Danske Regioners bestyrelse har fastlagt retningslinjer for muligheden for at sløre medarbejdernes navne.

Regionerne lægger vægt på trygge rammer for medarbejderne. Et element i dette er at beskytte medarbejdernes identitet i de situationer, hvor der er behov for dette. 

Ved fastlæggelsen af rammerne for at beskytte medarbejdernes identitet har Danske Regioners bestyrelse lagt vægt på at finde en balance mellem hensynet til åbenhed i sundhedsvæsnet, herunder enkel adgang for patienterne til at se egne data, og hensynet til medarbejdernes tryghed, samt at der på tværs af regionerne er en fælles ramme og rimelig ensartet praksis.

Ud fra disse hensyn er der skabt mulighed for at sløre medarbejdernes navne i visningen på MinSundhed og Sundhed.dk m.fl. En sløring af medarbejdernes navne indebærer, at medarbejdernes navne er erstattet med en kode (fx d5dffae 283 sygeplejerske). 

Sløring af medarbejdernes navne kan ske i følgende 2 situationer:

  1. På visse afdelinger / afsnit, hvor medarbejderne i særlig grad er udsat for vold, trusler og chikane er navnene på alle medarbejdere på afdelingen/afsnittet  permanent slørede i visningen på Sundhed.dk. Det betyder, at medarbejdernes navne på disse afdelinger/afsnit permanent bliver vist med en kode i stedet for deres navn i visningen på MinSundhed og Sundhed.dk m.fl. (afdelingsspecifik sløring).

  2. På øvrige afdelinger/afsnit kan der iværksættes en midlertidig sløring af medarbejdernes navne i forhold til patienter, der har ageret voldeligt, truende eller chikanøst over for medarbejderne, eller der er begrundet frygt for dette (individuel sløring).

Danske Regioners bestyrelse har fastlagt fælles retningslinjer for regionerne for henholdsvis den individuelle sløring og den afdelingsspecifikke sløring.

Du kan læse de to sæt retningslinjer nedenfor.

Relaterede nyheder:

Læs mere:

Debat: Hold øjnene på vejen i en sundhedsreform

Vi har ventet længe, men nu er den her: Eksperternes rapport med anbefalinger til en ny struktur for sundhedsvæsenet. Den kan anbefales som sommerens must-read for alle os, der er optagede af at styrke borgernes sundhedsvæsen. Det skriver Anders Kühnau og Mads Duedahl, hhv. formand og næstformand i Danske Regioner, i Avisen Danmark.

Læs mere

Alle fem regioner har samarbejdet om nyt IT-system, så ambulancerne kan bruges mere effektivt

Nu har alle fem regionale vagtcentraler i Danmark fuldt overblik over, hvor alle ambulancer i landet befinder sig. En ny tværregional IT-løsning betyder en hurtigere og mere effektiv udnyttelse af ambulancerne til gavn for borgerne.

Læs mere

Regionerne: Giv os et større ansvar på det specialiserede socialområde

Debatten om sundhedsvæsenets struktur er i disse uger på sit højeste. Et område er dog gået under radaren. Nemlig det specialiserede socialområdet, som sundhedsstrukturkommissionen foreslår fjernet fra regionerne. Vi bør gå den stik modsatte vej og give regionerne et større ansvar end i dag.

Læs mere

Saml ansvaret for sundheden i de fem eksisterende regioner

Danske Regioners bestyrelse foreslår i et nyt høringssvar en fjerde model til en ny struktur i sundhedsvæsenet. Modellen samler ansvaret for sundhedsopgaverne i de nuværende fem regioner og sikrer de vigtigste forbedringer i sundhedsvæsenet – uden at spille hasard med årtiers fremskridt på hospitalerne.

Læs mere