Gå til indhold

Beskyttelse af medarbejderidentitet

I visse situationer kan der være behov for at beskytte medarbejdernes identitet i visningen på MinSundhed og Sundhed.dk. Det sker ved at erstatte medarbejdernes navne med en kode, dvs. sløre medarbejdernes navne. Danske Regioners bestyrelse har fastlagt retningslinjer for muligheden for at sløre medarbejdernes navne.

Regionerne lægger vægt på trygge rammer for medarbejderne. Et element i dette er at beskytte medarbejdernes identitet i de situationer, hvor der er behov for dette. 

Ved fastlæggelsen af rammerne for at beskytte medarbejdernes identitet har Danske Regioners bestyrelse lagt vægt på at finde en balance mellem hensynet til åbenhed i sundhedsvæsnet, herunder enkel adgang for patienterne til at se egne data, og hensynet til medarbejdernes tryghed, samt at der på tværs af regionerne er en fælles ramme og rimelig ensartet praksis.

Ud fra disse hensyn er der skabt mulighed for at sløre medarbejdernes navne i visningen på MinSundhed og Sundhed.dk m.fl. En sløring af medarbejdernes navne indebærer, at medarbejdernes navne er erstattet med en kode (fx d5dffae 283 sygeplejerske). 

Sløring af medarbejdernes navne kan ske i følgende 2 situationer:

  1. På visse afdelinger / afsnit, hvor medarbejderne i særlig grad er udsat for vold, trusler og chikane er navnene på alle medarbejdere på afdelingen/afsnittet  permanent slørede i visningen på Sundhed.dk. Det betyder, at medarbejdernes navne på disse afdelinger/afsnit permanent bliver vist med en kode i stedet for deres navn i visningen på MinSundhed og Sundhed.dk m.fl. (afdelingsspecifik sløring).

  2. På øvrige afdelinger/afsnit kan der iværksættes en midlertidig sløring af medarbejdernes navne i forhold til patienter, der har ageret voldeligt, truende eller chikanøst over for medarbejderne, eller der er begrundet frygt for dette (individuel sløring).

Danske Regioners bestyrelse har fastlagt fælles retningslinjer for regionerne for henholdsvis den individuelle sløring og den afdelingsspecifikke sløring.

Du kan læse de to sæt retningslinjer nedenfor.

Relaterede nyheder:

Læs mere:

Nye tal fra regionerne: Langt de fleste kræftpatienter bliver behandlet til tiden

Langt de fleste kræftpatienter kommer i gang med deres behandling inden for tidsfristerne af de maksimale ventetider, og det er kun en brøkdel af patienterne som venter længere af kapacitetsmæssige årsager.

Læs mere

Danske Regioner: Lad os lave en langsigtet plan for investeringer og vedligehold af hospitaler

Det går ikke med kortsigtede lappeløsninger af nedslidte hospitaler samt drypvist vedligehold af sundhedsvæsenets IT og medico-udstyr. Danske Regioner efterlyser analyse og langsigtet plan for anlægsinvesteringer. 

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Landets største fødeafdeling sparer klimaet for hundredevis tons CO2

Når kvinder føder på Hvidovre Hospital, er de også med i en klimasucces. Hospitalet opsamler og destruerer nemlig over 50% af den lattergas, der bruges ved fødslerne. Dermed spares klimaet for 447 tons C02 om året. Danske Regioner ser et stort reduktions-potentiale, hvis alle fødeafdelinger i landet kan gøre det samme.

Læs mere