Gå til indhold

Regionalvalget

Der er regionalvalg hvert fjerde år. Regionalvalget bliver holdt samme dag som kommunalvalget. Det seneste regional- og kommunalvalg var den 16. november 2021.

I Danmark er der fem regioner, som alle har et regionsråd, der styrer den enkelte region. Til regionalvalget vælger man 41 medlemmer til hvert af de fem regionsråd. I spidsen for hvert regionsråd er regionsrådsformanden, som vælges af regionsrådets medlemmer.

Selvom du måske ikke tænker på din region til daglig, har de regionale beslutninger om eksempelvis sundhed, miljø og uddannelse betydning for din hverdag. Til regionalvalget har du mulighed for at påvirke og få indflydelse på de regionale beslutninger med din stemme.

Din stemme har indflydelse på din region – og din hverdag

Til regionalvalget har du mulighed for at bruge din stemme til at få indflydelse på de mange vigtige beslutninger, der træffes i din region. Det gælder især beslutninger om, hvordan vores sundhedsvæsen skal indrettes. Det er nemlig regionernes hovedopgave at styre det danske sundhedsvæsen og blandt andet sikre dig adgang til en alment praktiserende læge, hospitaler og psykiatrisk behandling.

Regionerne har også ansvaret for en række opgaver inden for socialområdet, miljø og forurening, den kollektive trafik og uddannelse. Det betyder, at det er regionernes ansvar at planlægge den regionale udvikling inden for disse områder i samarbejde med kommunale og lokale aktører.

Endelig er regionerne arbejdsgivere for personale ansat i sundhedssektoren og skal dermed forhandle løn og arbejdsvilkår med de ansatte.

Bliv klogere på din region

Ansvaret for regionerne ligger hos landets folkevalgte regionsrådsmedlemmer, der dagligt arbejder for at sikre, at hospitalerne og de andre regionale ansvarsområder fungerer bedst muligt, og at det sker i et tæt samarbejde mellem regionerne. Regionsrådsmedlemmerne står til ansvar over for borgerne. Det er med til at sikre, at borgerne i regionen bliver hørt – både dem der bor på landet og i byerne.

Læs mere om de fem regioner:

Værd at vide

Spørgsmål og svar om regionalvalget

Du kan stemme til regionalvalget, hvis du er fyldt 18 år, har fast bopæl i Danmark og enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Når der efter et regionalvalg er sat navne på de 41 medlemmer af regionsrådet, går partierne i gang med at forhandle om, hvem der skal have hvilke poster i den kommende valgperiode. Den mest centrale post er regionsrådsformanden, men derudover forhandles der også om diverse udvalgsposter mv.

Forhandlingerne afsluttes ved, at regionsrådet formelt konstitueres på et konstituerende regionsrådsmøde. Det er ligeledes på det konstituerende møde, at regionsrådet beslutter, hvilke politiske udvalg regionsrådet skal nedsætte i valgperioden. Derefter tiltræder politikerne deres mandater og nye poster.

Danske Regioner er de fem regioners interesseorganisation og ledes af en politisk valgt bestyrelse, som er sammensat af 17 medlemmer. I spidsen for Dansk Regioners bestyrelse står et formandskab.

De 17 bestyrelsesmedlemmer er alle valgt til ét af de fem regionsråd. I indeværende valgperiode er 7 partier repræsenteret i Danske Regioners bestyrelse (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten).

På baggrund af de enkelte partiers stemmetal på landsplan til regionalvalget fordeles de 17 pladser i Danske Regioners bestyrelse efter d'Hondts metode.

Ved valget til Danske Regioners bestyrelse, kan der - i modsætning til regionalvalget - ikke indgås valgforbund.

D’Hondts metode er en matematisk fordelingsmodel, der anvendes til at fordele mandater ved valg til blandt andet kommunalbestyrelser og regionsråd.

Modellen fungerer ved, at et partis samlede stemmetal deles med divisorerne 1-2-3-4-5 osv. Derved fremkommer en række kvotienter for hvert parti. Det parti, som har opnået den højeste kvotient, tildeles det første mandat i det nye regionsråd. Den næsthøjeste kvotient til det næste parti osv. indtil samtlige mandater er fordelt.​

Danske Regioners formand og næstformand vælges formelt på det konstituerende bestyrelsesmøde i Danske Regioner. Det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes i umiddelbar forlængelse af Danske Regioners generalforsamling.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Anne Mette Ahlers
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af medarbejder Julie Hornstrup Østergaard