Gå til indhold

Vejledning om videosamtaler i psykiatrien

Regionernes taskforce for digital psykiatri har udarbejdet en evidensbaseret guide til brugen af videosamtaler i psykiatrien. Formålet er at kvalificere brugen af videosamtaler og gøre det lettere for klinikere at gennemføre gode samtaler virtuelt.

Vejledning understøtter brug af videosamtaler ved at klæde sundhedsfagligt personale på til at vurdere, hvornår videosamtale er egnet i kontakten med den enkelte patient og til at gennemføre videosamtale, så der sikres størst muligt udbytte for patienten, de pårørende og behandleren. Vejledningen er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentation af de fem regionale behandlingspsykiatrier på initiativ af taskforce for digital psykiatri under Danske Regioner.

Vejledningen er målrettet behandlere og ledere i psykiatrien. Den dækker alle samtaler med patienter, hvor der anvendes video, herunder individuelle samtaler (både psykoterapi og øvrige samtaler), gruppesamtaler samt samtaler med pårørende i ambulant og døgnpsykiatri.

Du kan downloade vejledningen her:

Som kliniker kan du få en kort introduktion til vejledningen her:

Som patient eller pårørende kan du få en introduktion til videosamtaler i psykiatrien her:

Hvis du vil vide mere

Kontakt