Gå til indhold

Tillidsrepræsentantens anvendelse af arbejdsgivers IT-system

Danske Regioner, KL og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet en standardaftale, som kan anvendes lokalt i den enkelte region.

Standardaftalen anvendes i de situationer, hvor tillidsrepræsentanten som led i sit hverv behandler personoplysninger på IT-udstyr, som arbejdsgiver har stillet til rådighed. Standardaftalen er udarbejdet efter råd og vejledning fra Datatilsynet. 

Du kan læse mere herom i følgeskrivelse og standardaftale nedenfor.