Gå til indhold

Personlig medicin

Personlig medicin er behandling, hvor man ved hjælp af fx genetisk information kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient. Personlig medicin betyder mindre unødig og virkningsløs behandling og færre bivirkninger for patienten.

Mennesker er ikke ens, og derfor reagerer vi ofte forskelligt på den samme medicin. 

En af de store gevinster ved personlig medicin er, at behandlingens kvalitet vil stige mærkbart. Det vil være muligt at give patienterne den behandling, som giver størst mulig effekt første gang, samtidigt med at risikoen for bivirkninger nedbringes. Dette vil forbedre patientens livskvalitet.

Det er med personlig medicin muligt at opnå mere sundhed for pengene, da patienterne får den korrekte medicinering første gang. Der skal derfor ikke bruges unødige penge på kostbar medicin, som ikke er virksom eller måske endda skadelig for patienten.

Den danske sundhedsindustri vil samtidig have en unik mulighed for at blive frontløber inden for personlig medicin på den internationale bane. Dette kan trække nye investeringer og arbejdspladser til Danmark. 

Visionen

En stigende indsigt i generne vil reformere den måde, vi tænker sygdom, diagnostik, behandling og forebyggelse på. Billig og hurtig analyse af bl.a. vores gener (såkaldt DNA-sekventering) vil i de kommende årtier medføre helt nye former for individualiseret behandling og livslang forebyggelse. Andre molekylærbiologiske teknikker er også på vej. Visionen er forebyggelse målrettet den enkelte borger og personlig behandling, når sygdommen rammer.

En samlet dansk indsats

Der er i 2015 udarbejdet et oplæg i samarbejde mellem regioner, universiteter og Danske Patienter til at gennemføre en samlet dansk satsning for personlig medicin og individualiseret behandling. Oplægget fokuserer på:

 1. Styring af anvendelsen af genteknologi i det danske sundhedsvæsen
 2. Etik og datasikkerhed
 3. Opbygningen af en landsdækkende genominfrastruktur
 4. Sygdomsorienteret forskning til gavn for specifikke patientgrupper

Danske Regioners handlingsplan

Danske Regioner har med sin handlingsplan fra 2015 gennemført en række konkrete initiativer under hovedoverskrifterne:

 1. Det Danske Genom Program
 2. Etiske dilemmaer
 3. Vækst i Danmark baseret på genteknologi

Det omtalte oplæg og handlingsplan findes via links nedenfor.

Allerede ved Danske Regioners generalforsamling den 27. marts 2014 besluttede regionerne mere målrettet at engagere sig i udviklingen af personlig medicin til patienterne.

Danske Regioner har igangsat en bred debat om etikken og mulighederne. Men vi skal ikke blive ved debatten - vi skal handle til gavn for patienterne. Andre lande er allerede godt i gang, og Danmark skal være med i kapløbet om at udnytte mulighederne.

National strategi for personlig medicin

Danske Regioner har i fællesskab med regeringen i december 2016 udarbejdet og offentliggjort en national strategi for personlig medicin. Strategien skal sikre, vi i Danmark har fokus på at sikre konsolidering, koordinering og fælles retning for den samlede indsats inden for personlig medicin. Overordnet har strategien fokus på:

 • At skabe grundlaget for udvikling af bedre og mere målrettede behandlinger til gavn for patienterne gennem brug af viden og nye teknologier
 • At styrke de etiske, juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter forbundet med anvendelsen af genetisk information i sundhedsvæsenet 
 • At etablere en fælles governance-struktur og et stærkere samarbejde på tværs af landet – både i sundhedsvæsenet og i forskningsverdenen 
 • At etablere et samarbejde om en sikker, fælles og sammenhængende teknologisk infrastruktur 
 • At igangsætte relevante forsknings – og udviklingsprojekter

Der er afsat 100 mio. kr. på Finansloven for 2017 til at komme i gang. Udviklingen af området forventes også medfinansieret af offentlige forskningsmidler, regionale midler i sundhedsvæsenet og private aktører.

Der er nedsat en bestyrelse, som skal rådgive om implementering af den nationale strategi for personlig medicin.

Læs mere:

Den etiske diskussion

Udviklingen inden for genteknologi giver mulighed for at udnytte viden om patientens arvemasse (DNA) til at udvikle bedre diagnostiske tests og mere effektiv medicin – personlig medicin, men mulighederne byder også på store etiske spørgsmål. Når arvemassen undersøges, kan man fx få et indblik i, hvilke sygdomme der potentielt er ”forprogrammeret” i kroppen.

Disse etiske dilemmaer, ønsker Danske Regioner, bliver taget i en bred og offentlig debat. Det drejer sig fx om vanskelige spørgsmål såsom: Vil jeg kende min risiko for sygdom? Og vil jeg kende den, hvis der ikke findes behandlingsmuligheder? Ønsker jeg at kende mit barns risiko?

En undersøgelse foretaget af Epinion for Danske Regioner viser, at 8 ud af 10 danskere gerne vil kende til kommende sygdomme – især hvis sygdommen kan behandles.

 

Genetisk rådgivning - en form for individualiseret behandling

Hvad er genetisk rådgivning? Animationsvideoen nedenfor viser eksempler på, hvad man kan forvente, hvis man bliver henvist til en af landets Klinisk Genetiske Afdelinger.