Gå til indhold

Regionale udviklingsstrategier

Regionerne arbejder for, at borgere i alle dele af Danmark kan arbejde, uddanne sig og få et godt liv med sundhed, tryghed og livskvalitet – både nu og i fremtiden.

Omdrejningspunktet for regionernes indsats er den regionale udviklingsstrategi. Med strategien sætter hver region – i samarbejde med alle regionens aktører – en fælles, visionær og analysebaseret retning for landsdelens udvikling.

Strategien tager fat i såvel aktuelle som fremtidens samfundsmæssige udfordringer med fokus på løsninger, der skaber værdi og livskvalitet i borgernes hverdag. Den nedbryder siloer og helhedstænker den regionale udvikling i en sammenhængende indsats. Den sætter bæredygtighed i centrum og får hele regionen til at samarbejde om at opfylde FN’s verdensmål inden 2030. Og den skaber en region i balance, hvor by og land bindes sammen, og landdistrikterne ikke lades i stikken.

 

Udviklingsstrategiens mål

Med den regionale udviklingsstrategi vil regionen og de regionale samarbejdspartnere – fra uddannelsessteder, kommuner og civilsamfund til trafikselskaber, kulturinstitutioner og arbejdsmarkedsorganisationer – arbejde tæt sammen om:

  • At unge i både by og land har adgang til gode uddannelser inden for en rimelig transporttid
  • At by og land er bundet sammen af en velfungerende infrastruktur – hvad end det gælder vejnet, kollektiv trafik, cykelstier eller bredbånd
  • At alle borgere har kompetencer, der passer til det regionale arbejdsmarkeds nuværende og fremadrettede behov
  • At Danmark er frontløbere for den grønne omstilling og opfyldelsen af FN’s verdensmål
  • At regionale busser, lokalbaner og letbaner hver dag bringer hundredtusindvis af danskere på arbejde – hurtigt, sikkert og med god sammenhæng på tværs af transportformer
  • At vores drikkevand, boliger og kyster er beskyttet mod forurening og klimaforandringer
  • At det er attraktivt at bosætte sig i både byer og landdistrikter – også for de unge
  • At alle borgere har adgang til attraktive, sundhedsfremmende og rekreative tilbud i både kulturen og naturen
  • At regionerne har internationalt udsyn og har et tæt samarbejde med vores nabolande, så der bygges broer og knyttes bånd på tværs af grænser og folk
  • At der sikres tæt sammenhæng mellem den regionale udviklingsindsats og erhvervsfremmeindsatsen i regi af hhv. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og de tværkommunale erhvervshuse

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere