Gå til indhold

Økonomisk Vejledning 2021

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger, blandt andet til brug for budgetlægning.

Økonomisk vejledning er indlagt i seks hovedområder og findes af en række punkter under hvert område. Punkterne udsendes hvert kvartal.

 

1. Generel økonomisk politik
Danske regioners udmeldinger om den generelle økonomiske politik, herunder overordnede udmeldinger om regionale budgetter og regnskaber samt likviditetsudviklingen og forslag til finanslov, finanslovsaftale, statsministerens åbningstale, regeringsgrundlag mv. Derudover orienterende om regeringernes udmeldinger af økonomisk betydning for regioner, herunder økonomiske målsætninger, nationale handlingsplaner mv.

2. Udviklingen i pris og løn, samt de gældende overenskomster
Danske Regioners udmeldinger om pris- og lønskøn. Skønnene er baseret på finansministeriets konjunkturvurderinger, som udkommer til ild gange årligt. Her orienteres ligeledes om de indgåede og gældende overenskomster.

3. Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)
Danske Regioners udmeldinger om økonomiaftalernes indhold, bloktilskudsreguleringer, regulering af det generelle tilskud som følge af DUT-forhandlingerne.

 

4. Budget- og regnskabsregler samt revision
Danske Regioners udmeldinger om ændringer i de regionale budget- og regnskabsregler. Der henvises i øvrigt til Budget- og Regnskabssystemet til regioner i Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside (link).

 

5. Kontingenter, finansiering af fællesregionale projekter mv.
Danske Regioner giver regionalt bidrag til projekter, puljer mv., som regioner har besluttet at iværksætte og finansiere i samfundet. Herunder og samlet oversigt over regionalt sammenkomster relaterede bidrag til personlig politisk projekter mv.

6. Sektorspecifikke emner

Danske Regioners udmelder om emner, der vedrører specifikke konti i kontoplaner, herunder sektorspecifikke økonomiske oplysninger på det sociale område, udviklingsområdet, sundhedsområdet og psykiatriområdet samt økonomi (lån mv.)

7. Fordelingsnøgler mm
Danske Regioners udmeldinger om diverse fordelingsnøgler. Herunder bloktilskudsfordelingsnøglerne på sundhedsområdet og område for regional udvikling. Ligeledes vil fordelingsnøgler om befolkningstal blive meldt ud herinde.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mie Falkensten Ekdahl,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2095 0875
E mfe@regioner.dk
Billede af MFE