Gå til indhold

Kollektiv transport og mobilitet

De regionale busser og lokalbanerne er afgørende for den regionale vækst og udvikling. De understøtter pendling til arbejde og uddannelse, så virksomhederne bedre kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft samt er en vigtig brik i den grønne omstilling. Derfor arbejder regionerne målrettet med at skabe en effektiv regional kollektiv trafik.

En effektiv infrastruktur er et vilkår for regionalt at kunne fastholde og tiltrække virksomheder og investeringer. For virksomheder er det vigtigt, at både arbejdskraft og produkter kan komme hurtigt og effektivt til og fra deres lokalitet. Ellers koster det på bundlinjen – både for virksomheden selv og for det danske samfund. Det er også en fordel for danskerne at kunne vælge mellem forskellige jobs i et større område. 

Herudover indgik alle regioner klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv transport med regeringen i december 2020. Med aftalerne er rammerne for grøn omstilling af den regionale transport på plads, og regionerne er klar til at komme i mål med omstillingen.

Det er derfor afgørende, at infrastrukturen effektivt understøtter bæredygtig vækst og udvikling. Regionerne har gennem de regionale strategier for vækst og udvikling fokus på at understøtte infrastrukturens centrale rolle - både som en væsentlig forudsætning for erhvervsudvikling, pendling, den grønne omstilling og som bindeled mellem by og land.

Pendlingen stiger

En analyse af Danske Regioner (2021) viser, at vi danskere pendler mere og længere, og med den stigende pendling på tværs af regioner og kommuner er der behov for en velfungerende infrastruktur og et godt kollektivt transportsystem. Det er en afgørende forudsætning for arbejdskraftens mobilitet og dermed for et velfungerende arbejdsmarked.

Den regionale kollektive trafik understøtter pendlingen og bidrager til, at virksomhederne kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 70 procent af lokalbanernes passagerer er pendlere på vej til arbejde eller uddannelse.

Herudover pendler danskerne længere for at komme på arbejde. Den gennemsnitlige afstand til og fra arbejde er fra 2007 til 2020 øget fra 40,3 km til 45,0 km på landsplan. Det svarer til en stigning på 12 procent. Samtidig er der regionale forskelle på, hvor lange afstande pendlerne tilbagelægger.