Gå til indhold

Abonnenter til Danske Regioners nyhedsmails - Privatlivspolitik

Denne politik handler om Danske Regioners behandling af personoplysninger. Du kan blandt andet læse om, hvilke kategorier af oplysninger vi behandler og om dine rettigheder.

Som dataansvarlig organisation ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer. Vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om, informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om abonnenter på Danske Regioners nyhedsmails.

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os

Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger:

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
CVR-nr. 55832218
Tlf: +45 3529 8100
E-mail: regioner@regioner.dk
Web: www.regioner.dk

Kontakt til vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Vi har en databeskyttelsesrådgiver, som hjælper med at sikre høj databeskyttelse i vores organisation.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

  • Via e-Boks: Log på e-Boks og vælg knappen "Skriv ny post". Vælg Danske Regioner som modtager.
  • På e-mail: Skriv til: regioner@regioner.dk. Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
  • Ved brev: Skriv til: Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø.

Vores behandlinger af personoplysninger

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, som vi behandler i forbindelse med administration af abonnenter på vores nyhedsmails:

  • Almindelige personoplysninger, herunder dit navn, din e-mailadresse og arbejdssted.

Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger kan have følgende formål:

  • Udsendelse af Danske Regioners nyhedsmails.
  • Statistiske formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

  • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
  • Statistik. Retsgrundlaget for vores databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke oplysninger om vores abonnenter til andre.

Sletning

Danske Regioner sletter oplysninger om abonnenter senest 1 måned efter, at abonnementet er opsagt.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Disse rettigheder er beskrevet nærmere i Danske Regioners persondatapolitik.

Hvis du ønsker at få adgang til oplysninger om dig, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og, senest en måned efter at vi har modtaget din henvendelse.

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om rettigheder for personer, som en myndighed eller organisation behandler oplysninger om. Du kan finde vejledningen på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Tina Vester Jensen,
Seniorkonsulent / jurist
T
M 2747 2195
E tvj@regioner.dk
Billede af Tina Vester Jensen